Publication:
Oligopol piyasalarında oyun teorisinin rekabet geliştirme amacıyla kullanılması üzerine bir araştırma

Date
2019
Authors
Dönmez, Görkem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan sektörlerin oligopol piyasada olduğunu araştırmak ve oligopol piyasanın önemini, bu piyasada rekabet ederken uygulanan oyun teorisinin sektördeki oyuncular tarafından nasıl uygulandığını incelemektir. Yoğunlaşma oranı hesaplamasıyla TUİK verileri kullanılarak sektörlerin hangi piyasa yapısı içerisinde olduğu belirlenmiş, önemli birçok sektörün oligopol piyasada yer aldığı görülmüştür. Oligopol piyasasında firmaların rekabet analizi, piyasaya giriş engelleri, Michael Porter'ın 5 kuvvet modeli incelenmiştir. Oligopol piyasada yer alan bazı sektörler ve sektörlerin durumu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Oyun teorisini kullanarak firmaların birbiriyle rekabetinin analizi yapılmış, rekabet ederken hangi sektörlerin hangi hamlelerde bulunduğu araştırılmıştır. TUİK verilerindeki sektörlerin yoğunlaşma oranlarının (çok yüksek, yüksek, orta ve düşük) derecelerine göre sektörler gruplandırılmış, derecelerine göre rekabetin ve sektörde hamlelerin nasıl yapıldığı incelenmiştir.


The aim of this study was to investigate whether the sector oligopoly market in Turkey play an important role in the economy and the importance of oligopoly, game theory applied while competing in this market is to examine how implementation by the player in the industry. The concentration ratio calculation was used to determine the market structure of the sectors by using the data of TUİK and it was seen that many important sectors were in the oligopoly market. Competition analysis of firms in the oligopoly market, barriers to entry to the market, 5 force model of Michael Porter have been examined. Some sectors and sectors in the oligopoly market are explained in detail. By using game theory, the competition of the companies was analyzed, and it was researched which sectors were involved when competing. According to the degree of concentration of the sectors (very high, high, medium and low) in the sectors of TUIK data, sectors are grouped, competition according to their degree and how the moves are made in the sector are examined.

Description
Keywords
Ekonomi , İşletme , Economy , Business Administration
Citation