Publication:
Kamuyu aydınlatma belgeleri ve bunlardan doğan hukuki sorumluluk

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Soğanlı, Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sermaye piyasalarında izahname, ihraç belgesi, finansal tablo ve raporlar gibi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan belgelerin tümüne kamuyu aydınlatma belgeleri denilmektedir. Kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgiler yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerlerini ve fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler yatırımcıların hatalı yatırım kararları vererek zarara uğramalarına sebep olabilmektedir. Yatırımcılara daha iyi bir koruma sağlamak için Sermaye Piyasası Kanunu'nda kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk özel olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada da kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın ana konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için genel olarak kamuyu aydınlatma ilkesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kamuyu aydınlatma belgeleri kavramı incelenmiştir. Bu bölümde ilk olarak kamuyu aydınlatma belgelerinin tümü için ortak bir tanım verilmeye çalışılmıştır. Ardından kamuyu aydınlatma belgelerinin unsurlarına, önemine, işlevlerine, türlerine ve bu belgelerde yer alacak bilgilerin taşıması gereken özelliklere değinilmiştir. İkinci bölümde ayrıca çeşitli kamuyu aydınlatma belgelerinin her biri ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluğun amacı, önemi ve hukuki dayanakları üzerinde durulmuştur. Ardından kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan zararların karşılanmasına imkan tanıyan her hukuki yol ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Bu başlıkların her birinde genel olarak kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluğa uygulanacak hükümlere, kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumlu olanlara, sorumluluğun şartlarına, türüne ve niteliğine değinilmiştir. Son bölümde ise yatırımcıların kamuyu aydınlatma belgeleri sebebiyle uğradıkları zararları için açacakları tazminat davalarındaki usul ve esaslar incelenmiştir.


All documents issued in order to inform investors such as prospectus, issue certificate, financial statements and reports in the capital markets are named as public disclosure documents. Information comprised by public disclosure documents affect the investment decisions of investors as well as the values and prices of capital market instruments. As such, incorrect, misleading or incomplete information contained in public disclosure documents may lead to investors' taking incorrect investment decisions thereby suffering losses. The legal responsibility arising from public disclosure documents has been specially regulated in the Capital Market Law with a view to protect investors better. The legal responsibility arising from public disclosure documents was examined in this study. The general public disclosure principle is underlined with an eye to better understand the main subject of the study in the first part. The concept of public disclosure documents is examined in the second part of the study. First and foremost, a common definition is tried to be given for all public disclosure documents in this part of the study. Subsequently, the elements, significance, functions and types of public disclosure documents as well as the characteristics that the information in these documents should bear are stated. Furthermore, each and every various public disclosure documents are examined under separate headings in the second part of the study. Finally, the legal responsibility arising from public disclosure documents is examined in the third part of the study. The objective, significance and legal basis of the responsibility arising from public disclosure documents are emphasized primarily headings in this part of the study. Subsequently, in order to cover the losses arising from public disclosure documents each and every legal remedy which enables this opportunity is examined under separate headings. The provisions to be applied to the responsibility arising from public disclosure documents in general, those responsible for public disclosure documents as well as the conditions, type and quality of the responsibility are stated under each of these titles. The procedures and principles in compensation lawsuits to be filed through investors as regards their losses arising from public disclosure documents are examined in the last part.

Description
Keywords
Hukuk , Türk sermaye piyasası , Law , Turkish capital market
Citation