Yayın:
Öğrenme ve Etkin Öğrenme

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2005-01
Yazarlar
Gökalp, Nuri
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar küresel eğitimde yaygın ve ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hızla artmasına neden olmaktadır. Günümüzde öğrenme stratejisi önem kazanmakta, anlam, değişim, yenilik, büyüme ve kendini gerçekleştirme gibi kavramları da kapsamaktadır. Yaşanılan bu değişimlerle isletmeler için insan kaynaklarının geliştirici boyutu ve öğrenme yoluyla kazanılan yetenekler daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle bilgi toplumu öğrenmenin sürekli olduğu kurumlara ihtiyaç duyar. XXI. yüzyıl öğretim kurumlarının bu gerçeği göz önüne alarak, etkin öğrenme yaklaşımını uygulamalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Developing and changing technological structurings makes prevalent and common solutions improvement in global education possible, it also rapidly increases the individual's expectations. In today's world, Iearning strategies hava become important and they also include the concept of meaning, alternation, innovation and growing. Related to these changes, developer dimension of human resources and the abilities acquired by learning has become mare importanL Consequently, inforination society needs associations that contains constant learning. it is thought that it would be useful for the the education associations in 21.century to apply this effective Iearning by taking this fact into consideration.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Gelişen, Değişen, Eğitim, Öğrenme, Etkin, Developing, Changing, Education, Learning, Active
Alıntı