Publication:
Giresun Piraziz'de Tiralizade Hasan Bey Konağı Restorasyon Projesi

Date
2017
Authors
Lider Parlakyıldız, Tevfik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Giresun, Piraziz'de bulunan, Tiralizade Hasan Bey Konağı 1906-1908 yıllarına tarihlenen bir Geç Osmanlı dönemi yapısıdır. Dönemin Türk sivil mimari özelliklerini taşıyan konak, plan şeması ve barok, rokoko tarzı süslemelere sahip özgün cephe düzeni ile bölgede öne çıkan örneklerdendir. Bu çalışma kapsamında, öncelikle Tiralizade Hasan Bey Konağı ayrıntılı olarak belgelenmiş, malzeme ve hasar analizleri yapılarak restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Ardından taş kârgir ve tuğla yarı kârgir yapım tekniğiyle inşa edilen Tiralizade Hasan Bey Konağı'nın özgün mimari nitelikleri esas alınarak koruma sorunları saptanmış, farklı şekillerde bozulmalara maruz kalan kısımların onarılması, güçlendirilmesi ve özgün mimari niteliklerinin korunmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu bağlamda sürdürülebilir korumanın sağlanmasına yönelik olarak, mimari mirasın toplumsal amaca hizmet edecek yeni bir işlevle yaşatılması önerilmiştir.
Tiralizade Hasan Bey Mansion, located in Piraziz/Giresun, is dated between 1906 and 1908 in Late Ottoman period. The mansion, which has the characteristics of the civil architecture in that period, is among the prominent examples in the Eastern Black Sea Region with its plan type and façade organization ornamented in baroque and rococo style. Within this study, the documentation of Tiralizade Hasan Bey Mansion has been done, primarily. After the material and damage analyses, the restitution project, that shows the first contruction period of the building, has been prepared. After that, the conservation problems have been determined considering the original architectural features of the mansion constructed with stone masonry and brick half masonry systems. Then, the proposals for the conservation and restoration of the mansion, which has been exposed to the deteriorations and damages in different degrees have been improved. In conclusion, as a part of sustainable conservation, the reuse of Tiralizade Hasan Bey Mansion for social purpose has been proposed.
Description
Keywords
Mimarlık, Architecture, Sivil mimari, Civilian architecture
Citation