Publication:
Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi (locatıo conductıo reı)

Date
2007-09
Authors
Sevimli, Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Modern hukuklarda özellikle taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir yere sahiptir. Zira herkesin mülkiyetine sahip olduğu bir evde oturmaya gücü yetmeyebilir veya bunu istemeyebilir. Bunun sonucunda kira sözleşmesine dayanarak bir taşınmazı kullanma ve bu taşınmazdan yararlanma hakkını elinde bulunduran kiracı yönünden bu hakkın hukukî olarak korunması büyük öneme sahiptir. Eğer kiraya veren, kira sözleşmesini, istediği zamanda ve istediği sebebe dayanarak sona erdirebilme hakkına sahip olursa, kiraya verenin bu hakkını kötüye kullanması ve kiracı açısından hakkaniyete aykırı bir sonucun doğması kaçınılmaz olacaktır. Kira sözleşmenin sosyal ve ekonomik açıdan önemi gözönünde bulundurulduğunda, bu sözleşmenin hukuk düzeni içerisindeki önemi daha iyi anlaşılabilir. Özellikle taşınmazlara ilişkin kira Roma’da çok rastlanılan ve sosyal açıdan önemli bir hukukî kurum olarak hukukî uyuşmazlıklara sebebiyet vermiş ve bu uyuşmazlıklara çözümler getirmek amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Kiracı ve kiraya veren tarafın ekonomik ve sosyal açıdan genellikle eşit durumda olmadıkları hususu ve kiracıların içinde bulundukları yaşam koşulları gözönünde bulundurulduğunda, Roma’da, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkinin hukukî açıdan eksiksiz olarak düzenlenmesine büyük ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılabilir.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation