Publication:
Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a (Bist)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Etkisi: 2005-2015 Dönemi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Özcan, Aydın

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Yabancı portföy yatırımlarının borsa İstanbul'a (Bist)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) etkisi: 2005-2015 dönemi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmanın amacı yabancı portföy yatırımlarının 2005-2015 yılları arasındaki on yıllık süreçte Borsa İstanbul'a yaptığı etkileri çeşitli açılardan incelemektir. İlk bölümde Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasaların tanımı, tarihi ve Borsa İstanbul ile ilgili kavramlara yer verilmektir. İkinci bölümde yabancı portföy yatırımları ile ilgili tanımlamalara yer verilmekle birlikte Türk Sermaye Piyasasının yabancı portföy yatırımları ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde 2005-2015 yılları arasında yabancı portföy yatırımlarının Borsa İstanbul üzerine etkisi çeşitli konularda veriler ile birlikte incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise üçüncü bölümde çeşitli konularda incelenen yabancı portföy yatırımlarının Borsa İstanbul üzerine yaptığı etkilerin nihai yorumu ile ilk üç bölüm hakkında genel bir değerlendirme yapılmaktadır.
The aim of study is to examine various effects of portfolio investments on Borsa Istanbul during 2005-2015. First part of the study includes description of Borsa Istanbul and capital markets, its history and related terms. Second part of the study consists of foreign portfolio investments and its relationship with Turkish Capital Markets. Third part includes the effects of foreign portfolio investments on Borsa Istanbul with related data and its analysis during 2005-2015. Final part summarizes all three parts of the study while concluding the effects of foreign portfolio investments and their effects investigated in the third part.

Description

Keywords

Citation