Publication:
Televizyon Reklamlarında Canlandırma Uygulamalarının Reklam Anlatısına Etkileri "vada" Kampanyası Örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-03
Authors
Demiriz, Gülbin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalısmanın konusu, bir anlatım dili olarak canlandırmanın reklam alanında kullanımının arastırılmasıdır. Televizyon reklamlarında, canlandırma uygulayımının reklam anlatısına etkilerinin belirlenmesi hedeflenmistir. Arastırma canlandırma uygulayımının sundugu olanakların reklam iletisiminin basarısındaki islevini saptamayı amaçlamaktadır. Bu amaç dogrultusunda, canlandırma ve reklam kavramlarının olusum ve gelisim süreçleri arastırılmıstır. Her iki alanın bulustugu ve ayrıldıgı noktalar belirlenmeye çalısılmıstır. Televizyon reklam filmlerinin ve canlandırma filmlerinin yaratım ve üretim süreci, nitelikleri, türleri, islevleri bilimsel bir arastırma planı çerçevesinde incelenmistir. Sinemasal anlatının ve televizyon anlatısının yapısal özelliklerinden hareketle, canlandırma yöntemleriyle hazırlanan reklam filmlerinin anlatı yapısı, güzelduyusal, uygulayım ve ruhsal açıdan ele alınmıstır. Bu baglamda canlandırma uygulayımın reklam anlatısına katkıları irdelenmistir. Çalısmada örnek olarak Yapı Kredi Worldpuan/VADA kampanyasında yer alan reklam filmleri seçilmistir. Reklamları olusturan devingen nitelikteki görüntüler biçimsel, hedef kitle ve içerik açısından degerlendirilmistir. Filmlerin ortak özellikleri ve farklılıklarından yola çıkarak çizelgelerin olusturumuna gidilmistir. Reklam filmi ya da canlandırma filmi, genel olarak filmler anlam tasıyan gösterge sistemleridir. Yapı Kredi Worldpuan / Vada kampanyası içerisinden belirlenen reklam filmleri göstergebilimsel yaklasım içinde kalınarak, reklamın bütününü olusturan ögelerin içerdikleri göstergeler çok boyutlu, seçmeci bir yöntemle çözümlenmistir. Sonuç olarak, teknolojik gelismelerin etkisiyle, reklamların bütününde ya da gerçek görüntüler üzerinde görsel etki yaratımında, canlandırma yöntemlerinin sıkça kullanıldıgı belirlenmistir. Çalısma canlandırma uygulayımının reklam anlatısını görsel açıdan zenginlestirdigini, reklam iletisini destekledigini ve iletinin izleyici tarafından daha kolay alımlanması, algılanması ve anımsanmasında etkili oldugunu göstermistir. Anahtar Sözcükler: Görüntünün Sürekliligi, Canlandırma Kavramı, Canlandırma Türleri, CanlandırmaYöntemleri, Canlandırmanın Kullanım Alanları, Reklam Kavramı, Reklam iletişimi, Televizyon Reklamcılıgı, Devingen Görüntü, Hedef Kitle, izleyici, Görsel ve Dilsel ileti
The topic of this study is to research using of animation as narrative language at the field of advertisement. It is aimed at the determination of the effects of animation applications on the television publicity. At the study has been also aimed to determine the function of facilities submitted by applications of animations on the success of advertisement communication. On this contex has been reseached the formation and developpement of concept of animation and advertisement. It has been attendet to find out the point, where the each field come together and distinguish. Period of creation and production, kind, function and character of animation and advertisement films have been analysed in a way of scientic study. Based on the cinema narration and television narration constructive features has been received priority consideration on the esthetical, technical, spiritual perspective of the advertisement films structure which has been prepared with the animation methods. In this context has been explicated the contribution of the application of animation to the advertisement narration. The films hold a place at the Yapı Kredi Bank/World Card/Word point/VADA campaign has been elected as pattern to the studies. Moving image composing publicity films have been evaluated in the fields like target group, formal and content. The graphic tables has been formed by considering collective and different features of films. The advertisement or animation films are generally thougt of sign system with special meaning. The sign of composed the body of advertisement has been analyzed in a multi-faceted and elective way, which have been designated from the publicity films of World Card/World point/Vada advertisement campaign, using the semiotic methods. It has been determined in conclusion, that animation methods have been rather frequently used at the creation of visual effect at the content advertisement or live action imge with the effects of technological progress. The study has shown also, that animation application has effects to enrich to the advertisement narration in the visual perspective, to support the message of advertisement, to sense, to perceive and to recall of the message advertisement easly by the speactators. Key Words: Persistance Of Vision, Animation, Kinds Of Animation, The Methods Of Animation, Field Of Usage Of Animation, Concept Of Publicty, Advertisement Communication, Television Publicity, Moving mage, Target Group, Visual And Lingustic Message
Description
Keywords
Radyo-Televizyon, Radio and Television
Citation