Publication:
Implementation of Emotional Intelligence (EQ) Principles İn ELT Teacher Training

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003-06
Authors
Tuncay, Hidayet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Duygusal zeka (DZ) son zamanlarda birçok araştırmacının önem verdiği konu haline gelmiştir. Günümüzde Duygusal Zekâ uygulaması birçok şirkette ve de eğitim sahasında personelin yetiştirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Bu çalışmada duygusal zekâ prensipleri İngilizce eğitiminde anadili İngilizce olmayan öğretmenlerin yetiştirilmesinde takip edilecek programın hedeflerini belirlemede etken unsur olarak yer alacaktır. İngilizce öğretmenleri dil eğitim ve öğretim ortamında başarıyı sürekli kılabilmek için öğrencilerinin olduğu kadar kendi duygu ve hislerine yön verebilmelidirler. Ayrıca öğretmenler öğrencilerinin var olan his ve duygularının yardımıyla yabancı dilin becerilerini kavramada başarılı olabilmeleri için gerekli olan dilbilim becerilerini geliştirmelerine/kazanmalarına yardımcı olup, rehberlik edebilirler. Geleneksel Zekâ olaraktan bilinen zekâ kavramı bir kimsenin zekâ düzeyini belirlemede ve açıklamada günümüze dek en önemli faktör olarak kullanılmaktaydı ancak, farkına varıldı ki, tek başına zeka düzeyi belirleme verileri bir kimsenin iş yaşamındaki başarılarını açıklamaya yetmemektedir. Bu bağlamda makalede esas olarak, Duygusal Zekâ prensiplerinin ana dili İngilizce öğretmenlerinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde nasıl kullanabileceği ve İngilizce öğretiminin yapıldığı ortamdan ne derece fayda sağlanabileceği vurgulamaktır. Farklı İngilizce öğretim seviyelerinden ve yedi ayrı -okuldan İngilizce öğretmenlerine verilen tanımlayıcı anket sonuçları değerlendirilecek ve tartışılacak olup, bazı önemli sonuçlar çıkarılmaya ve dilin yerli ortamında öğretilmediği durumlarda fazla ürkütücü olmayan bir dil öğretim atmosferi yaratmada kullanılabilmesi için bazı çözümler araştırılacak ve sonuçlar çalışmanın sonunda yer alacaktır.


Recently Emotional Intelligence (EQ) has become the hottest wordsthat many researchers have taken into consideration. Today EQ is considered one of the major issues for steff training in many companies and in educational fields as well. So in this study, EQ will be taken into account as a guiding principle to set up a new in-service non-native teacher training syllabus in ELT.ELT teacher shoult be able to navigate their own emotions and feeling as well as their students’for the sake of success in ELT learning/teaching atmosphere. Besides they can guide their students’ potential feeling and emotions to acquire/develop necessary linguistic skills to be able to succeed in the acquisition of foreing language skills.So far IQ, also called traditional intelligance, has beeb a predominant factor as for describing a person’s intelligance; but it has been realized that IQ by itself is not a very good predictor of job performance. In this context, the main cocem in the study is to discuss how we can utilize EQ principles in ELT non-native Teacher Training and have better results from ELT in class. However , another purpose of this paper is put an emp hasis on the implementation of the EQ principles in Froing Language Teaching. The results obtained from a questionnaire given to the EFL teachers from sever different schools and various teaching levels will be evaluated and discussed in the paper and some specific solutions will be searched as to create a non threatening atmosphere in a no-native ELT environment.

Description
Keywords
Emotional intelligence in ELT , Teacher training , ELT , Syllabus Design , ELT'de duygusal zeka , Öğretmen eğitimi , Müfredat Tasarım
Citation