Publication:
Dergi kapak tasarımlarında günümüz erkek imajının oluşturulması: Esquire dergisi kapak tasarımlarının göstergebilimsel analizi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Ekşi, Nuray
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Basılı yayın ürünlerinden olan dergiler, kapak tasarımlarında yer alan görsel ve dilsel öğeler aracılığıyla hedef kitle ve tüketici ile ilk etkileşimlerini, iletişimlerini kurmalarını sağlamaktadır. Kurulan bu ilk etkileşimi ve iletişimi kolaylaştıran tasarım öğeleri ve ilkeleri görsel iletişim türüdür. Tasarım öğeleri ve ilkeleri de tasarım kavramı aracılığıyla belirli bir düzen içerisinde yer almakta ve dergi içeriğinden bilgi aktarmadır. Çalışmada, Türkiye'de ilk erkek yaşam dergisi olan Esquire dergisinin kapak tasarımlarında yer alan görsel ve dilsel öğelerin göstergebilimsel yöntem ile incelenmesi ve bu dergi kapaklarından yer alan erkek öznesinin imajının aktardığı anlamı ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. Çalışmada, erkek yaşam dergilerinden esquire dergisinin çalışma kapsamında incelenen sayılarının kapaklarının görsel ve dilsel iletilerinin çözümlenmesiyle kapak tasarımlarında yer alan söz konusu iletilerin hedef kitleler tarafından nasıl algılandığı ve anlamlandırıldığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada temel tasarım ilkelerinden yola çıkılarak, göstergebilimsel bir analiz gerçekleştirilmiş ve günümüzde erkek imajının erkek yaşam dergilerinin kapak tasarımları aracılığıyla nasıl oluşturulduğunun saptanması amaçlanmıştır.


Journals that are printed publications enable to communicate and interact with target audience and consumer via visual and linguistic elements that are included in the cover designs. Design elements and principles making initial interaction and communication easier are sorts of visual communication. Design elements and principles are regular and transfer knowledge from content of journal via design concept. The research done in this project tries to investigate visual and lingual elements located in cover design of Esquire that is first men's life magazine with semiotical methods and to find out meaning of the image of the male subject located in cover of these magazines. In this research, by preparing a multidimensional study because of the analysis of visual and lingual messages, it has been tried to find out how the perception and perception of these messages are designed by the receiver. Thus, an eclectic method was composed by using basic concepts and principles of semiotical approach. In this study, by analyzing the visual and linguistic messages of the covers of the esquire magazine, which is one of the male life magazines, in the scope of the study, it was tried to reveal how the messages in the cover designs are perceived and understood by the target audiences. In this context, based on the basic design principles, a semiotic analysis was carried out and it is aimed to determine how the male image is created through the cover designs of male life magazines.

Description
Keywords
Güzel Sanatlar , Reklamcılık , İletişim Bilimleri , Erkek imajı , Esquire dergisi , Grafik sanatlar , Grafik tasarımı , Görsel analiz , Gösterge bilim , Kapak tasarımı , Fine Arts , Advertising , Communication Sciences , Man image , Esquire magazine , Graphic arts , Graphic design , Visual analysis , Semiotics , Cover design
Citation