Yayın:
İşletmelerde kaos yönetimi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-10
Yazarlar
Dereli, Türkay
Durmuşoğlu, Alptekin
Kanat, Şenol
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Değişen teknoloji ve yönetim felsefeleri, getirdikleri çözümlerin yanı sıra işletmelerde yeni problemlerin kaynağı olabilmektedir. işletmeler, çalışanlardan daha fazla bilgi ve iletişim kanalıyla çalışmayı başarabilme, daha çok işi daha kısa sürede yapabilmeyi talep eder olmuştur. Bu talep, bilgi ve iletişim kanallarının çeşitliliğinde artı ile rekabetçi iş gücü piyasasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. işletmelerde kaos yönetimi farklı bir anlam kazanarak, kaosun doğasını anlamaya çalışmak, önlemler almak, rasyonel çözülmeler aramak, gerekli mücadele eskizlerini doğru zamanda kullanmak olarak ortaya konulmuştur. Bu çalışmada yoğun rekabetin yaşandığı iş ortamlarında, kaos yönetimi dahilinde ele alınabilecek yönetimsel araçların neler olduğu ve bu araçların birbirleriyle etkileşimi (zaman yönetimi, değişim yönetimi vb.) üzerinde durulmuştur. Ofis ortamındaki kaosun yönetimi için gerekli eskizler, proje ve değişimin oluşturabileceği kaos eskizleri detaylandırılarak aralarındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.
Changing technology and phi losophies of management have been the source of new problems although they provide solutions to the current problems. Today's enterprises demand the human resource that is capable of doing much more work in a shorter period of time using several information channels at the same time. This demand appears as being the consequences of increasing number of communication/information channels and the competitive workforce market. Chaos management, specifically gained a new meaning regarding the understanding the nature of chaos, taking preventive actions and preparing rational decision making mechanisms. This paper presents tools that can be used for chaos management in enterprises. In addition, the tools for chaos management (time management, change management etc) and the interactions between these tools were also discussed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kaos Yönetimi, Proje Yönetimi, Motivasyon Yönetimi, Zaman Yönetimi, Chaos Management, Project Management, Motivation Management, Time Management
Alıntı