Publication:
CMK Madde 133 Uyarınca Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

Date
2018-03
Authors
Köker, Nilüfer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Şirket yönetimi için kayyım tayini CMK madde 133' de düzenlenmiş olup, şirketlere hangi şartlarda nasıl müdahale edileceğini belirlemektedir. CMK madde 133' de şirket yönetimi için kayyım tayininde aranan şartların oldukça sıkı olmasıyla birlikte, kanun koyucu iki kayyım türü öngörmektedir. Bunlardan birincisi, denetim kayyımlığı, ikincisi ise yönetim kayyımlığıdır.
Özellikle 15 temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra, suç örgütlerine finans desteği sağladığı iddia edilen şirketlere kayyım atanması yapılması söz konusudur. Konunun güncelliği sebebiyle, çalışmada CMK madde 133 uyarınca "Şirket yönetimi için kayyım tayini tedbiri" ayrıntılarıyla incelenecektir.


The appointment of the administration of a company is regulated in Article 133 of the Turkish Penal Procedure Code (TPPC) and specifies the conditions under which the companies will be intervened. In Article 133 of the TPPC, the requirements for appointment of a trustee for the administration of a company are very strict and two types of a trustee are foreseen. The first one is a control trustee and second is a management trustee. Especially after 15th july 2016 coup attempt, the companies that are allegedly providing financial support to criminal organizations, get an appointed trustee for the administration. Due to the update of the theme, in accordance with Article 133 of TPPC, “Appointing a Trustee for the Administration of a Firm” will be examined in detail.

Description
Keywords
Kayyım , Atama , Şirket yönetimi , Koruma tedbiri , Elkoyma , Trustee , Assigment , Administration of a firm , Measure of Protection of evidence
Citation