Yayın:
Ceza Hukuku açısından tıbbi müdahalede mağdurun rızası

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012-06
Yazarlar
Yıldız, Ceren
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Hukuka uygunluk nedenlerinden olan rıza kavramı son zamanlarda tıp biliminin gelişmesiyle beraber gerçekleşen tıbbi müdahaleler açısından ceza hukuku ile beraber doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında sorumluluk doğmasının önüne geçebilen bir hukuka uygunluk nedeni haline gelmiştir. Yaşam hakkı başta olmak üzere kişinin kendi geleceğini belirleme ve vücut bütünlüğü haklarının yanı sıra sağlık hakkı açısında da tıbbi müdahalelerde rıza, gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve var olan düzenlemelerin yeniden yapılandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Çalışmamızın temelinde öncelikle rıza kavramını genel olarak bir hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirildikten sonra tıbbi müdahaleler açısından özelleştirerek, rızanın alınabilmesi için öncelikle konuya ve kişiye özel aydınlatmanın önemi ortaya konularak, ceza hukuku çerçevesinde yapılacak müdahalelere ilişkin değerlendirmeler ortaya konmaya çalışılmıştır.
Legality of the reasons the concept of consent, which took place recently with the development of medical science in terms of medical interventions in the face of negative consequences that may arise with responsibility for criminal law can be passed in front of sunrise has become a reason for compliance with the law.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Ceza Hukuku, Hasta hakları, Mağdur, Mağduriyet, Rıza, Tıbbi müdahale, Law, Criminal Law, Patient rightes, Wronged, Unjust treatment, Consent, Medical treatment
Alıntı