Yayın:
İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinden seçme ve yerleştirmenin önemi ve Antalya bölgesinde bir araştırma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-12
Yazarlar
Şimşek, Tarık Özgür
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüzde teknoloji üretimi artık belirli ülkelerin tekelinde olmaktan çıktığı gibi teknoloji üretimi için gerekli donanımı olmayan ülkeler için teknolojinin kopya edilerek alınması mümkün hale gelmistir. Bu bağlamda personel dısındaki tüm kaynaklar, satın alınabilir, ikame edilebilir veya çesitli yollardan sağlanabilir bir özellik tasımaktadır. En zor sağlanan ve en pahalı kaynak insan kaynağıdır. İnsan kaynağını seçmek ve yerlestirmek, insan kaynakları yönetiminin en önemli islevlerinden biridir. Eleman bulma ve seçmedeki gecikmeler ya da ise uygun eleman seçmeme islerin aksamasına, dolayısıyla maliyetlerin yükselmesine neden olabilir. O nedenle kaliteli ve kapasiteli eleman bulma ve seçme bir isletme için yasamsal önem tasır. Önemli olan ?doğru ise doğru adam? bulmaktır. Bir isletme varlığını ve gelisimini ancak bu sekilde devam ettirebilir. Otel isletmelerinde geliri de gideri de yaratan "insan" unsurudur. isletmelerde insan unsurunun iyi yönetilmesi isgücünün verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Otel isletmeleri gibi, birebir iliskilerin ve "insanın insana hizmeti" olgusunun en yoğun yasandığı bir sektörde insan unsurunun yönetilmesi, ancak bu alanda özel bilgi ve beceri gerektiren insan Kaynakları Yönetimi ile mümkündür.
Today, in addition to the fact that technology is not in the exclusive possession of any country, it has become possible to adopt technology by copying for those countries that do not have sufficient equipment and facilities for technology production. In this context, all resources carry the feature of being purchasable, substitutable or obtainable, except for human resources, which is the most difficult and expensive one to provide Selecting and placement are the most significant roles of human resources management. Delays in finding and selecting personnel or not placing suitable personnel for the job would result in delays in the operations, and thus, would lead to increases in costs. Therefore, it is vital for a business to find and select personnel with suitable quality and capacity. The major point is finding `?the right person for the right job??. A business could sustain its existence and improvement only by this way. In hotels, `?human?? is the factor that creates both income and cost. Managing human resources well would enable using work force efficiently. In a sector like the hotel industry, where one-to-one relations and `?service of man to man?? is vital, management of human resources is only possible via Human Resources Management, requiring special knowledge and skills for this area.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İşletme, insan kaynakları, İnsan Kaynaklarının Seçimi, İnsan Kaynakları Yerleştirmesi, İnsan Kaynaklarının Önemi, Business Administration, Human Resource, Human Resource Management, Selecting and Implacement in Human Resource, Importance of Human Resource
Alıntı