Yayın:
İdari yargıda ehliyet

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2009-10
Yazarlar
Coşkun, Şenol
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Doktrinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel ehliyet (genel yetenek) kurallarına objektif ehliyet, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargılama hukukuna münhasır ehliyet kurallarına ise sübjektif ehliyet adı verilmektedir. Gerek idarenin denetlenmesinin önünde bulunan yasal ya da yargısal kısıntılar ve gerekse iptal davası açma ehliyetinin sınırlı yorumları, hukuk devletinin tesisini engellemektedir. Bu yüzden, bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumundan ziyade, geniş yorumlanmasında fayda vardır.
Açıklama
In the doctrine, the general capacity rules arranged by the Civil Procedure Code are called the objektive capacity and the capacity rule specific to the administrative jurisdiction law as arranged under the Administrative Procedure Code are called the subjektive capacity. The legal or juridical restrictions in controlling the administration as well as the limited interpretation on the capacity to sue in revocation cases are handicaps against establishment of the state of law. Therefore, it would be useful to interret the relation of interests in such cases in a comprehensive manner, rathen than relying on limited interpretations.
Anahtar kelimeler
Dava ehliyeti, Capacity to sue, Ehliyet, Capacity, Menfaat, Interest, Menfaat ihlali, Violation of interest, İdari yargı, Administrative justice, İptal davası, Annulment action
Alıntı