Publication:
Uluslararası Hukuk Politikaları

Date
2015
Authors
Köni, Hasan Selçuk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Üsküdar Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uluslararası hukukun bugünkü durumunun anlaşılması, hukukun teorik ve pratik öneminin ortaya konulabilmesi, uluslararası hukukun “birlikte var olmayı sağlayan” uluslararası hukuk ve uluslararası “işbirliği” hukuku olarak ifade edilebilecek iki ana temaya ayrılarak izlenmesini gerektirmektedir. Uluslararası hukuka yapılan eleştiriler, uluslararası hukukun kurallarının belirsizliğinden değil zorlayıcı kurallarını uygulayacak bir gücünün bulunmamasından gelmektedir. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ve 1977 tarihli ek protokollerin uygulanmasının zorluğu ve güçlü devletleri cezalandırmanın olanaksızlığı karşısında savaşa karar verenleri korkutmak ve caydırmak için 1990’lardan itibaren bu saldırılara izin veren devlet adamları, uluslararası ceza hukukunun hedefi durumuna getirilmeye çalışılmıştır. Ancak devlet çıkarları söz konusu olduğunda büyük devletlerin kendi yarattıkları insancıl kuralları göz ardı etmeleri uluslararası hukukun en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kitle imha silahlarının varlığı, küreselleşme, çok uluslu şirketlerin gelişmesi, iletişimde ve uluslararası ulaşımdaki gelişmeler, çok sayıda uluslararası hukuk kuralını geçersiz kılmaya başlamıştır. Birçok devlet, gelişen ve çoğalan hükümet dışı uluslararası aktörlerin etkilerini göz ardı edememektedir. Devletlerarasında işbirliğinin sağlanması için uluslararası örgütlerin kurallarının gelişmesi ve insanlığın ortak çıkarlarının takip edilmesi gerekmektedir.
Description
Keywords
Uluslararası hukuk, İşbirliği, İnsancıl, Uluslararası Ceza Mahkemesi
Citation