Yayın:
Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007
Yazarlar
Çelik, Yakup
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezid dönemini anlattığı Bu Atlı Geçide Gider romanında; Osmanlı’daki aile, birey, toplum, eğitim konuları üzerinde durur, dönemin tarihsel olaylarını bu çerçeve içerisinde işler. 1360 - 1389 yılları arasını konu alan romanda, Şehzade Bayezid’in bir lider olarak yetiştirilmesi dışında, dönemin sosyal ve siyasal hayatı içerisinde yer alan önemli insanların, çocukluklarından itibaren hoşgörü çevresinde gözetilmeleri de söz konusudur. Sepetçioğlu; Somuncu Baba, Demirci Boran Usta, İne Bey, Kara Mustafa adlı roman kişileri çevresinde Osmanlı’nın çocuğa ve eğitime verdiği önemi de ortaya koymaktadır.
Mustafa Necati Sepetcioglu focuses on the family, individual, social, and educational issues in the novel entitled Bu Atlı Geçide Gider, and he treats the historical events of the period in this framework. In the novel, whose subject focus is the period between the years 1360 and 1389, how Prince Bayezid was trained as a leader as well as how people of stature who have roles in the social and the political life are cared for with tolerance from their childhood. Sepetçioğlu manifests the value given to education and children in the Ottoman society through the characters named Somuncu Baba, Demirci Boran Usta, İne Bey and Kara Mustafa.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, 1932-2006, Yazarlar, Türk, Türk Edebiyatı, Tarihi Roman, Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918, Authors, Turkish, Turkish Literature, Historical Fiction, Ottoman Empire, 1288-1918
Alıntı