Publication:
Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar

Date
2007-04
Authors
Pala, Ceylan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Medeni Kanunun 704. maddesi tasınmaz mülkiyetinin konusuna giren varlıkları; 1-)Arazi, 2-)Tapu kütügünde ayrı sayfaya kaydedilen bagımsız ve sürekli haklar, 3-) Kat mülkiyeti kütügüne kayıtlı bagımsız bölümler olarak sıralamıstır. Tapu kütügünde ayrı sayfaya kaydedilen bagımsız ve sürekli haklardan kasıt üst ve kaynak hakkıdır. Medeni Kanunumuz esas olarak bu konuyu düzenlemekle birlikte, Medeni Kanun dısında da bu konunun yer aldıgı bir takım düzenlemeler mevcuttur. Bir hakkın tasınmaz olarak tapu kütügünün ayrı sayfasına kaydedilebilmesi için esasa ve sekle iliskin birtakım kosullar gerekmektedir. Esasa iliskin kosullar; Hakkın varlıgı, bagımsızlıgı ve sürekliligidir. Hakkın varlıgı herseyden evvel geçerli olarak kurulmus bir üst veya kaynak hakkının varlıgını, hakkın bagımsızlıgı, münhasıran belli bir kisiye veya esya lehine kurulmamıs olmasını, diger bir deyisle hakkın devredilebilmesini ve mirasçılara geçebilmesini, hakkın sürekliligi ise hakkın süresiz veya en az otuz yıl süre ile kurulmus olmasını ifade eder. Sekle iliskin kosullar ise bagımsız ve sürekli hakkın tesisine iliskin resmi senet ile hak sahibinin kaydı talep etmesi kosullarını içerir. Bu kosullar gerçeklestiginde hak tapu sicilinde ayrı bir sayfaya tasınmaz olarak kaydedilebilecek ve bir tasınmaz olarak islem görebilecektir. Tasınmaz olarak kayıt edilmenin anlamı hakkın (üst ve kaynak hakkı) bir tasınmaz esya niteligi kazanması demek degil; fakat hakkın adeta bir tasınmaz gibi islem görmesidir. Hak, belli bir süre ile kurulmussa bu sürenin sona ermesi, terkin, mahkeme kararı, yükümlü tasınmazın yok olması ve sözlesme yükümlerini ihlal gibi nedenlerle sona erer. Hak sona erince MK m.828 uyarınca kendisine açılmıs olan sayfa kapatılır ve üzerindeki bütün hak, kısıtlama ve yükümlülükler de sona erer. Bedele iliskin özel hükümler bulunmaktadır.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation