Publication:
İnşaat şirketlerinin satış ofislerinde gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının satış ve marka değeri yaratma süreçlerine etkileri

Date
2015-06
Authors
Aydeniz, Ersin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde rekabetin giderek arttığı konut sektöründe yeni satış yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir. Toplum bireylerinin kimi yerde birikimlerini ve hatta kimi zaman geleceğini satın aldığı bir ürünün/hizmetin satışında halkla ilişkiler yöntem ve yordamlarına önem giderek artmaktadır. Konut alıcılarının konut satıcıları ile buluştuğu satış ofislerindeki iletişim uygulamalarını araştırdığımız çalışmamızda halkla ilişkiler yöntem ve yordamlarının doğrudan ya da dolaylı biçimde satış ofislerinde uygulamaya sokulduğu ve önemli bir iş kolu haline geldiği dikkat çekmektedir. Firmaların iletişim bütçelerinin de büyük bir oranına sahip halkla ilişkiler uygulamalarının satışa etkisinin ölçümlenebilir hale getirilip getirilmediği sorunsalı araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. İnşaat sektörünün ve sektörün satış çabalarında uyguladıkları yöntemlerin gelişimini kapsayan araştırmada halkla ilişkiler yöntem ve araçları inşaat sektörü çerçevesinde örneklendirilmeye çalışılmıştır. İnşaat firmalarının yazılı-basılı, yayın ve etkinlik araçlarına ne ölçüde başvurduğunu sorgulayarak ve konut üreticilerinin inşaat firmalarının satış ofislerinde kullanılan halkla ilişkiler araçlarının ve uygulanan yöntemlerin konut satışına etkisinin olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır bu çalışmada.


In our day, an increasingly competitive residential sector is seen the implementation of new sales methods. Some persons of public in their savings and even sometimes a product purchased by the future service sales is increasing emphasis on public relations methods and procedures. Resident buyers of residential sellers with our study we investigate communication practices in the sales office meets public relations methods and procedures to put into practice directly or indirectly in the sales office that and it is noticeable that become an important business line. A large proportion of the budget of companies in contact with public relations becomes problematic not be brought measurable impact on sales of the application is the basis of our research. Public relations, including the development of research methods applied in the construction sector and the sector 's sales efforts in the framework of tools and methods have been tried to exemplify the construction industry. Construction companies are written-printed, broadcast and by querying the event means to what extent the applicant and residential manufacturers of construction companies selling the public relations used in the office is examined whether the effect on residential sales of tools and methods used in this study.

Description
Keywords
Halkla İlişkiler , Public Relations
Citation