Publication:
Giyim mağazalarında marka kimliği ile iç mekan tasarımı arasındaki ilişki ve güncel bir marka üzerinden değerlendirme

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-07

Authors

Karacalı, Atlıhan Onat

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların birbirleri ile ilişkileri, iletişim bilimi açısından değerlendirilecektir. Marka kimliğini, marka imajına dönüştüren anlam aktarım unsurları sıralanacaktır. İletişim ve mimari kapsamları bağlamak adına, marka kimliğinin mağaza iç mekan tasarımına etkileri açıklanacaktır. Marka kimliğinin diğer anlam aktarım unsurların tasarımında yapıldığı kadar iç mimari anlamda da yorumlanması gerekliliği, mağaza konsepti üzerinden vurgulanacaktır. İç mimari anlam aktarım unsurları olarak; cephe, vitrin, plan şeması, malzeme, renk, aydınlatma ve donatılar sıralanacaktır. Adı geçen tasarım elemanlarının ve bunlara ilişkin diğer tasarım kararlarının, müşteri ilgisi üzerinde büyük etkisi vardır. Çünkü günümüzde, ürünler değil; anlamlar tüketilmektedir. O hâlde, doğru tasarlanmış anlam aktarım unsurlarınca iletilecek doğru mesajların, değer biçilemez müşteri sadakati oluşturacağı açıktır. Sonuçta, çağdaş bir marka seçilerek, sıralanan anlam aktarım unsurları üzerinden marka kimliği ve mağaza tasarımı anlamında irdelenecektir. En sonda da marka kimliği ve mağaza tasarımı üzerinden iletişim ve iç mimari alanları için öneriler geliştirilecektir.

Description

In the present study, the effects of brand identity on retail design will be considered. The identity and image entities will be introduced. Corporation identity, brand identity, corporation image, and brand image conceptions and their interactions will be explicated in communication terms. Sense delivering elements, which transform brand identity into brand image, will be listed. The must-be-considered effects of brand identity on interior design as a sense delivering element will be explained in order to link communication and architecture terms. The importance of abstracting brand identity articles into interior design as much as the other designed sense delivering elements such as graphic and advertisement will be stressed through shop concept. Interior design elements will be listed as façade, shop window, plan scheme, materials, color, lighting, and fittings. Mentioned design paraphrases and surrounding facilities have considerable impact on consumer attention. This is because; modern client consumes senses, not the goods. Therefore, correct messages delivered through correctly designed sense delivering elements will provide invaluable consumer loyalty. Finally, a contemporary brand will be selected. Its brand identity and store interior design approach will be analyzed through listed sense delivering elements. In the end, suggestions for both terms of brand identity and store interior design will be listed.

Keywords

Marka, Brand, Marka imajı, Brand image, Marka kimliği, Brabd identity, Mağaza içi düzeni, Store interior order, Zincir mağazalar, Chain stores, İç mimari, Interior architecture

Citation