Publication:
Gövde Boşluklu İnce Cidarlı Çelik C Profil Elemanların Dayanımı

Date
2009
Authors
Kıymaz, Güven
Seçkin, Edip
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışma kapsamında, soğukta şekil verilmiş ince cidarlı kenarları rijitleştirilmiş çelik C kesit elemanların eğilme etkisi altında davranış ları ilgili tasarım standardında(Amerikan AISI-2007) verilen kurallar çerçevesinde parametrik olarak incelenmiş tir. Söz konusu kurallar kullanılarak, eleman kesitini oluşturan ince cidarlı levhaların farklımesnetlenme ve yükleme durumları (düzleminde basınç, eğilme) için kesit elastikburkulma gerilmesi ve eleman tasarım dayanımları hesaplanabilmektedir. Parametrik çalışma kapsamında ele alınan temel problem kesitin gövdesinde boşluk bulunması durumudur. Gövdede boşluk bulunması durumu Amerikan AISI-2007 standardında tarifedilmekte ve hesap kuralları verilmektedir. Bu çerçevede elemanların eğilme dayanımları, gövdenin boşluklu ya da boşluksuz olması durumları için, söz konusu yönetmeliğe göre parametrik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan incecidarlı, kenarları rijitleştirilmiş C kesit elemanların seçilen farklı geometriler (gövde ve başlık narinlikleri, gövdede boşluk boyutu, başlığın rijitleştirilme oranı vb.) için eğilme dayanımları standardın belirttiği limitler içinde ve dışında hesaplanmıştır. Son olarak hesaplan değerler ince cidarlı çelik elemanların dayanım hesabı için geliştirilmiş olanbir nümerik yöntem kullanılarak hesaplanan değerler ile karşılaştırılmış ve ayrıca gövde boşluklu elemanların eğilme dayanımlarının sözkonusu nümerik yöntemle hesaplanmasıiçin bir yaklaşık yöntem önerilmiş ve irdelenmiştir.
Description
Keywords
İnce cidarlı C profil, gövde boşluğu, levha narinliği, doğrudan dayanım yöntemi
Citation