Publication:
Bankacılık sistemi, sermaye yeterliliği ve basel olgusu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Akkan, Aydın
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Finansal sistemin temel kurumlarından olan bankalar, küresel ekonominin ve para piyasalarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekonomiye hayat veren ve işleyişinin temeli olan "likidite", bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Mali kurumların arasındaki işlemler ve işleyişindeki aksamalar ekonomileri derinden etkilediği gibi, kimi zaman da "kriz" adı verilen olguya neden olmaktadır. Bu sebeple de finansal piyasaların uluslararası seviyede düzenlenerek gözetilmesi ve koordine edilerek işbirliği yapılması çalışmaları oldukça yenidir. Bu türden çalışmaların ilki ve sembolü Basel olgusudur. Basel Komitesi, bankalar ile ilgili çalışmalarına 1974' te başlamıştır. Fakat çalışmaya katılan ülkelerin (G10 ülkeleri) sınırlı olması, bankaların likidite şartları ve sermaye standartları istenilen sonuçlara ulaşmaya engel olmuştur. Ancak, her küresel kriz ve mali piyasalarda yaşanan dalgalanma üzerine finansal regülasyon ve Basel tipi düzenlemeler gündemin ilk maddesi olmuştur. Anahtar Kelimeler: bankalar, finansal regülasyon ve basel komitesi


The banks that are fundamental corporations of the financial system are the necessary factors of global economy and money markets. The liquidity that is the refresher of the economy and regulates it is obtained from the banks and other financial corporations. The operations between financial corporations and failure of their process affect the economies deeply, as they sometimes cause "the economic crisis". Therefore, the history of needed cooperation and coordination about the regulation and observation of financial markets at international level does not have a long memory. The first and the symbol of these kinds of studies is Basel case. The studies about the banks started in 1974 by the movement of Basel Committee. These studies are mostly about the facts that capital standards from the perspective of the banks and determination of liquidity conditions because of the joined countries are very limited (G10 countries). This situation has blocked the intended results. However, Financial and Basel type regulations have been the most popular item of the agenda over the global crisis and the fluctuations in financial markets.

Description
Keywords
Ekonomi , Economics
Citation