Publication:
Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımına göre Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün rekabet gücü

Date
2013-11
Authors
Engin, Ersin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Rekabet ve rekabet gücü kavramları günümüzün küreselleşen iktisadi anlayışı içinde ele alındığında geçmişe göre son otuz yıllık süreçte çok daha büyük önem arzetmekle birlikte dış ticaret ve modern iktisat teorisiyle ilişkili uygulama çalışmalarının da ana merkezine oturmaktadır. Firma, endüstri ve ülkeler düzeyinde ele alınan rekabet gücü kavramı üzerine geliştirilen ölçüm yöntemleri içerisinde Balassa tarafından ortaya atılan ve Vollrath tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yaklaşımı özellikle endüstri düzeyinde yapılan çalışmalarda araştırmacıların elindeki en etkin ölçüm yöntemlerindendir. Bu çalışma, Türkiye'nin son dönemde en çok gelişen endüstrileri içerisinde yer alan ambalaj endüstrisinin kağıda dayalı ambalajlar grubundaki oluklu mukavva ambalaj sektörünün 2000-2011 yıllarını kapsayan dönemde rekabet üstünlüğüne sahip olup olmadığını Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yaklaşımı ve çalışmanın sonuçlarını destekleyici olması açısından belirlenmiş diğer ölçüm yöntemleri yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Uygulama çalışmasında elde edilen sonuçlara göre 2001-2011 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörü dış ticaret verilerine göre rekabet avantajına sahiptir. Diğer ölçüm yöntemleri ve istatistiki veriler ele alındığında sektörün önemli bir rekabet gücüne sahip olduğu ve bu gücün pozitif bir ivmeyle artış içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.


In comparison to past, in the last 30 years period, the concepts of competition and competitiveness became more crucial into global economic system and centered into application based research studies related to modern economic theories and foreign trade. The concept of competitiveness is considered at three different levels which are firm, industry and national. The methodology of Revealed Comparative Advantage which is developed by Balassa and improved with the efforts of Vollrath is the one of the most effective devices used to measure the competitiveness of an industry or group of industries. Packaging industry latterly is one of the fast growing industries of the Turkey and the corrugated packaging sector is the one of the most important part of Turkish packaging industry. This research investigates the competitiveness of Turkish corrugated packaging sector according to Revealed Comparative Advantage for the period of 2000 to 2011. In this research other efficient measuring methods were also used to support the results of the application. According to results of this study, Turkish corrugated packaging sector has a revealed comparative advantage and strong competitiveness based on the foreign trade values and other figures between the years of 2000-2011. This research also exposed that the competitiveness level of Turkish corrugated packaging sector has an increasing momentum which seems to improve its competitiveness to a better position in short term period.

Description
Keywords
İşletme , Karşılaştırmalı üstünlükler , Oluklu mukavva kutu , Oluklu mukavva sektörü , Rekabetçi avantaj , Uluslararası rekabet , Business Administration , Comparative advantages , Corrugated board packaging , Corrugated board sector , Competitive advantage , International competition
Citation