Publication:
A Brief Evaluation of the Decision of the European Court of Human Rights: Celebi and the Others v. Turkey

Date
2017-05
Authors
Güler, Zeynep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
In 17 August 1999, an earthquake in north-western Turkey occurred and caused deaths of thousands of people and destruction of the buildings. After this loss, many people brought action against the construction companies for using poor quality materials in the buildings. In these cases, different chambers of Court of Cassation decided in different ways in respect of starting of the limitation period. In the Case Çelebi and Others v. Turkey, European Court of Human Rights emphasized that the different interpretations of the same regulation cause infringement of the legal security principle. The Court held the violation of Article 6 of the Convention.
17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem binaların yıkılmasına ve binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’deki binaların depreme karşı dayanıklı olarak yapılması gerekirken, binaların sismik standartlara uygun yapılmaması ve düşük kalitede malzeme kullanılması büyük bir yıkıma yol açmıştır. Depremden sonra birçok insan inşaat şirketlerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. Bu davalar görülürken Yargıtay’ın farklı dairelerinden aynı konuya ilişkin olarak farklı kararlar çıkmıştır. Yargıtay’ın 13. Hukuk Dairesi tazminat davasının zamanaşımını eserlerin tamamlanma tarihinden başlatmıştır. 4. Hukuk Dairesi ise zararın deprem ile ortaya çıktığını belirterek haksız fiilin unsurlarının o anda oluştuğunu, bu sebeple zamanaşımının zararın meydana geldiği tarih olan deprem tarihinden itibaren başlatılması gerektiğini belirtmiştir. Çelebi ve Diğerleri-Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıtay’ın farklı dairelerinde aynı konu üzerinde farklı kararlar verilmesinin adli yargılanma hakkını zedelediğini belirterek, Türkiye’yi tazminata mahkum etmiştir.
Description
Keywords
Limitation period, Beginning of the limitation period, Subsidiary time limit, Article 72 of Turkish Code of Obligations, Damages caused by earthquake and radiation, Zamanaşımı, Zamanaşımının başlangıcı, Üst zamanaşımı, TBK m. 72, Deprem ve radyasyon zararlarının tazmini
Citation