Publication:
İlkokul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Fatih ilçesi örneği)

Date
2017
Authors
Tekingündüz, Nursel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan devlet ilkokullarındaki öğretmenlerin algılarına göre ilkokul müdürlerinin lider özellikleri ve bu özelliklerin öğretmen açısından örgüte bağlı olma düzeyini nasıl etkilediğini incelemek amacıyla yapılmıştır.
The purpose of this study is to analize the relationship between leadership styles of state elementary school principals and the organizational loyalty of elementary school teachers in the country of Fatih of Istanbul Province.
Description
Keywords
Bağlılık, Eğitim Yönetimi, Liderlik, Liderlik Modelleri, Okul Yöneticileri, Yöneticiler, Örgütsel Bağlılık, Öğretmenler, İlkokullar, İstanbul-Fatih, Commitment, Educational Administration, Leadership, Leadership Models, School Administrators, Managers, Organizational Commitment, Teachers, Primary Schools
Citation