Publication:
II. Meşrutiyet Dönemi kadın dergiciliği ve Türk kadını dergisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Poyraz, Esra Fahriye
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu tez çalışmasında II. Meşrutiyet döneminde çıkarılan Türk Kadını dergisi incelenmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi, kadın hareketleri açısından önemli atılımların hayata geçirildiği dönemdir. Türk kadınının kimlik edinme ve cemiyet hayatında sesini duyurma çabası, basın dünyasında ciddi gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Kadın dergileri de bu gelişmelerin sonucu olarak kadınların seslerini duyurdukları çalışmaların başında gelmektedir. Türk Kadını dergisi, kadının ilerlemesi için matbuatı zorunlu görmüş ve bu amaçla yayın hayatına başlamıştır. Kadın-Erkek ayırt etmeden herkese sayfalarını açan dergi, Türk kadınının hem iyi bir eş hem iyi yetiştirilmiş bir anne hem de eğitimli, hak aramayı bilen bir fert olarak cemiyet içinde yer edinmesi yönünde çalışmalara yer vermiştir. Çalışmamızda ilk olarak Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Türk kadınının geçirdiği değişim evreleri ele alınmıştır. Daha sonra II. Meşrutiyet dönemindeki feminist cereyanın düşünce akımlarıyla ilişkisi, kadın dernekleri ve kadın dergileri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Türk Kadını dergisinin kimlik ve şekil bilgisi, muhtevası ve yazar kadrosu hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Türk Kadını dergisindeki edebi türlerin künyeleri verilmiştir. Dördüncü bölümde Türk Kadını dergisinde ele alınan konular türler başlığı altında incelenmiştir. Beşinci bölümde seçme metinlere yer verilmiş, altıncı bölümde ise çalışmadan çıkarılan sonuç belirtilmiştir.


The magazine named Turkish woman published in the time of second constitution was examined in this thesis.Second constitution was a time in which important developments which were important in the aspect of women movements. Turkish women?s effort of being known in the social life and getting identity brought serious developments to press world.As a consequence of these developments,women magazines came first in the projects in which women tried to make themselves known. Turkish Women magazine obligated publishing for the progress of women and started its press life.The magazine adressing to everyone without differentiating men or women caused to happen to the works containingTurkish women?s being a good wife ,a good mother and also an educated indivual who struggles for her rights in the society In our study firstly changing stages of Turkish women from period of reforms to second constitution was examined. And then some information were given about the relationship between feminisr trend with other thoughts, women organisations and women magazines In the second part, information was given about identity and figure information, content and author staff about Turkish Women magazine.In the third part it was given data of literary genre in the Turkish Women magazine.In the fourth part subjects in Turkish magazine was examined under the topic of genres.In the fifth part elective texts was handled and conclusion of the study was implied in the sixth part

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Kadın eğitimi , kadın hakları , dergicilik , modernizm , Türk Kadını dergisi , Turkish Language and Literature , Women rights , magazine publication , modernism , Turkish Women magazine
Citation