Publication:
Gıda Ürünleri Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Rekabet Algılaması Analizi

Date
2018
Authors
Balcı, Önder
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Stratejik yönetim tanımı ve tarihsel gelişimi, iç ve dış çevre analizleri yapılarak, Michael Porter 'ın 5 güç analizi hakkında genel bilgiler vererek, gıda sektöründe rekabet algılamasının analizi yapılmıştır.
Strategic management definition and historical development, internal and external environment analysis, Michael Porter 'ın 5 analyzes the perception of competition in the food sector by giving general information about power analysis.
Description
Keywords
İşletme, Business Administration, Gıda sektörü, Food sector, Gıda ürünleri, Food products, Rekabet, Competition, Stratejik yönetim, Strategic management
Citation