Yayın:
Türkiye’de İlaç Üretimi ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

No Thumbnail Available
Tarih
2011
Yazarlar
Erdil Şahin, Begüm
Dündar, Efe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Türkiye’de ilaç üretimi ve tüketimi her geçen gün artmakta ve ilaç sanayisi giderek gelişmektedir. İlaç sektörünün farklı yapısı, sektörün yoğun düzenlemelere tabi tutulmasına neden olmaktadır. Bu düzenlemeler yalnızca ilaçların etkinlik, güvenilirlik ve kalite hususları bakımından kontrolü ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda ilaç üreticilerinin hukuki sorumluluğunu da çerçevesi içerisine almaktadır. Sektördeki gelişmeler ve değişen toplumsal değer yargıları, kanunlarda yer alan değerlerle zaman zaman çelişmekte, değişen teknolojinin şartlarına hukukunda uyması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimi ve mevcut durumu incelenmekte, ardından yönetmelikler ve çeşitli kanunlar ile düzenlenmeye çalışılan ilaç üreticisinin hukuki sorumluluğu, ilaç hukuku esaslarına göre değerlendirilmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İlaç sanayi, Türkiye, İlaç Üretimi, Kusursuz Sorumluluk
Alıntı