Yayın:
Pazarlama Maliyetlerinin Yönetiminde Hedef Maliyetleme Yönteminin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018-01-18
Yazarlar
Bircan, Gözde
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Hedef maliyetleme yöntemi, klasik maliyet yönetimi yaklaşımlarının yetersizliklerinin karşılanması amacıyla geliştirilen modern maliyet yönetimi yaklaşımlarından biridir. Hedef maliyetleme yöntemi, pazarlama maliyetleriyle üretim maliyetlerinin yakın ilişki içerisinde olduğu, pazarın dinamiklerini dikkate alarak geliştirilen pazara dayalı ve pazar odaklı bir maliyet yönetim sistemidir. Ağırlıklı olarak Japon şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Modern maliyet yönetimi yaklaşımlarından hedef maliyetleme yöntemi ile birlikte üretim maliyetlerinin belirlenmesinde pazarlama maliyetlerinin önemi artmış ve üretim maliyetlerinin kontrol ve yönetimi öncelikle pazarlama maliyetlerinin kontrol ve yönetimi ile başlayan bir süreç haline dönüşmüştür. Çalışmamızda hedef maliyetleme yönteminin pazarlama maliyetleriyle olan ilişkisinden hareketle pazarlama maliyetlerinin yönetiminde hedef maliyetleme yönteminin gerekliliği değerlendirilmiş ve önemi üzerinde durulmuştur.
Target costing method is one of the modern cost management systems which have been developed for fulfilment of inabilities of traditional cost management systems. Target costing method is a kind of cost management system in which production costs and marketing costs are in harmony. It has been developed by considering market dynamics based on market. The method is mainly applied by Japaneese Companies. Through target costing method, market costs have been getting important and the process of control and management of production costs has been turned into a process that starts with control and management of market costs in the determination of production costs. In this study, the need and importance of target costing method in management of market costs regarding the relationship between target costing method and market costs has been discussed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Pazarlama, maliyet, pazarlama maliyeti, hedef maliyetleme, Marketing, cost, marketing cost, target costing
Alıntı