Publication:
Dans Performanslarında Ülküsel Sunumun ve İzleyicide Doyumun Yakalanması Aşamasında İletişimin Önemi

Date
2007-03
Authors
Akgül, Kamile Perçin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sanatsal değer taşıyan, özgün yaratıcı güçle ifade bulmuş bedensel görüntülerim, sahne tasarımıyla bütünleşmesi sunumun niteliğini arttıracaktır. Bu aşamada en önemli etki, izleyicinin daha çok duyusuna ve duygusuna seslenerek sağlanabilecektir. Böylelikle izleyiciyle kurulan iletişimi güçlendirebilmek adına hem sunumda hedeflenen ülküye ulaşılmış hem de izleyicinin doyumu yakalayabilme olasılığı yükseltilmiş olacaktır.


Integration of stage design and originally created corporeal images having artistic value should increase of the quality of the presentation. At that stage, the most important effect should be attained by adressing to the sensations and feelings of the audience. Therefore, communication with the audience should be strenghtened. the objected goal of the presentation should be attained and the audience's satisfaction prospect should be heightened.

Description
Keywords
Dans , Dans ve İletişim , Duyusal ve Duyusal etmenler , Görsel Etmenler , İşitsel Etmenler , Dance , Dance and Communication , Sensory and Sensory Factors , Visual Factors , Visual Factors
Citation