Publication:
Popüler Bilim Yayıncılığı ve Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005-07

Authors

Akoğlu, Alp

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Doğayı anlamamızı sağlayan en önemli araç olan bilin, hepimizin yaşamında önemli bir yer tutmaya başladı. Öyle ki bilim ve teknoloji, biz farkında olmadan yaşam tarzımızı belirliyor. Ne var ki, bir yandan da “sokaktaki insan”la bilim arasında çok büyük bir kopukluk var. Popüler bilim yayıncılığı, bilimle toplum arasındaki en önemli köprülerden biri. Ancak, bunun önemli ülkemizde yeterince kavranmamış durumda. Bilimin, halkımıza doğru ve anlaşılır biçimde aktarabilmesi için, popüler bilim yayıncılığının öneminin anlaşılması gerekiyor. TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi olarak, yazılarımızla ve düzenlediğimiz birtakım etkinliklerle, toplumumuzda gereksinim duyulan “bilim kültürü”nü oluşturmaya çalışıyoruz. Popüler bilim yayıncılığının yanı sıra, buna yönelik olarak düzenlenen birtakım amatör bilim etkinliklerini de, bu kültürü pekiştirmede önemli araçlar olarak görüyoruz. İşte, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği de bu yaklaşımın ilk ürünü.
Sience, the most important tool for understanding the natüre has become a part of our lives. So that, sience and technology determine our life style without our notice. On the other hand, there is a large gap between “man on the Street”and sience. Popular science publishing is one of the most important Bridges between science and the society. But, the importance of popular scince publishing is not well understood in our country. To be able to convey science to our people, the importance of popular science poblising should be understood. TUBITAK’S ‘(Turkish Scientific and Technical Research Council) popular sience magazine Bilim ve Teknik is trying to build the “sience culture” that our society needs. Beside popular sience publishing, we consider the popular science activities as importand tools. Here, the National Sky Observing Festival is the first product of this approach.

Description

Keywords

Gökyüzü, Gözlem, Popüler Bilim, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Sky, Observation, Sky observation activities

Citation