Yayın:
İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım Ve Uygulama Merkez Sorumlularının, Protez-Ortez Eğitiminin Ve Stajyerlerinin Niteliği Hakkındaki Görüşleri

No Thumbnail Available
Tarih
2018-10
Yazarlar
Evrendirek, Halenur
Evrendirek, Erkan
Telci, Eyyub
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmanın amacı, İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkez Sorumlularının (POMS), Protez ve Ortez eğitiminin ve stajyerlerinin niteliği ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla çoktan seçmeli ve açık uçlu 28 sorudan oluşturulan anket, “Google Forms” ile yapılandırılarak mail yoluyla Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerine iletilmiştir. Anket yanıtları 25.08.2018 ile 11.09.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel sıklık ve yüzdeleri Microsoft Office Excel-2010 kullanılarak hesaplanmıştır. Anket, 38 POMS (33 erkek (%87), 5 kadın (%13)) tarafından yanıtlandı. POMS stajyerlerle en sık yüz yüz görüşme (%87) yapmakta ve öğrencilerin mesleğe olan ilgisini (%71) önemsemekteydi. Öğrencide en çok aranan nitelikler “teorik bilgi, el becerisi, diksiyon ve iletişim yeteneği” idi (%39). Stajyerlerin teorik bilgi eğitimi “orta” (%50), el beceri ve uygulama eğitimi “zayıf” (%47) bulundu. Ülke genelindeki mevcut program sayısı “yeterli” (%44) ancak 2 yıllık eğitim süresi (%71) “yetersiz” bulundu.Bölüm eğitmenlerinin bilgi ve becerileri “iyi” (%47) ancak okulların teknik atölye/laboratuvarlar yeterlilikleri “zayıf” (%45) görülmekteydi. Merkez Sorumluları iş yerlerinde donanımlı Protez-Ortez Teknikeri ihtiyacı olduğunu (%52), ancak personel bulmakta zorlanıldığını (%68) bildirdi. İstanbul’daki Merkez Sorumlularının mesleğe ilgisi olan,uygulama ve el becerisine sahip stajyer arayışında olduğu ancak öğrencilerin aranan özellikleri karşılayamadığı tespit edilmiştir. Protez-Ortez alanında aranan niteliklere sahip mezunlar verebilmek ve istihdamı arttırabilmek için eğitim veren kurumlar ile sektör mensuplarının iş birliği içerisinde çalışması önem arz etmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ortopedik Protez-Ortez Eğitimi
Alıntı