Publication:
Türkiye’nin Kalkınmasında Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikalarının Rolü

Date
2014-03
Authors
Çolak, Deniz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir üretim faktörü niteliği kazanmıştır. Teknoloji alanında yetkinlik kazanan ülke uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde edecektir. Kalkınmayı öncelikli hedef haline getiren Türkiye’nin, bu hedefe yürürken teknolojiye ne kadar ağırlık verdiği, 1980 sonrası uygulanan teknoloji politikaları ele alınarak incelenecektir.

Description
Keywords
Teknoloji , Kalkınma , Türkiye , Technology , Turkey , Development
Citation