Publication:
Betonarme binalarda oluşan deprem ve yangınların binaya etkisinin incelenmesi ve bir uygulama örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-07
Authors
Şentürk, Hasan Orçun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, betonarme binalarda oluşan deprem ve yangınların binaya etkisi incelenmiş ve uygulama örneği yapılmıştır. Yangınların evreleri ve çıkış nedenleri üzerinde durulmuştur. Otel binasında deprem tetiklemesiyle yangın çıkmasına sebep olacak kaynaklar irdelenmiştir. Analizlerde deprem ile yangının aynı anda etkime olasılığı oldukça düşük olduğu için deprem ile yangın etkileri ayrı ayrı düşünülmüştür. Taşıyıcı sistem önce yangın yükleri altında ele alınmıştır. Taşıyıcı sisteme deprem kuvveti tepki spekturumları ile uygulanmıştır. Malzeme olarak beton elastik homojen olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, binaların taşıyıcı sistemlerini oluştururken katlar arasındaki ani kesit değişimlerinin, bina deprem ve yangın yüklerine maruz kaldığında dayanımı etkilediği ve taşıyıcı sisteme aşırı yüklemeler getirdiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Deprem, Taşıyıcı sistemler, Yangın
Description
Keywords
inşaat mühendisliği, civil engineering
Citation
In this study project, impact of fires and earthquakes on concrete building is analyzed and shown in application. Steps of fires and the reasons of fires are analyzed. Earthquakes can be the reasons for fires in buildings so that the sources are examined. Earthquakes and fires have very low probability to happen at the same time. That?s why they are analyzed separately. Structure system is examined under fire loads firstly. Earthquake force is applied to the structure system with response spectrum. Concrete is accepted as elastic homogen materal. The result of the study showed that variation of column areas between the stories is affect the strength of structure system and forced the structure system. Keywords : Earthquake, Structure System, Fire