Publication:
Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira sözleşmelerinde kira bedelinin ödenmemesi ve hukuki sonuçları

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-09

Authors

Ural Çınar, Nihal

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Kiracının kira bedelini ödeme borcunu, yerine getirmemesi ve bu borcun yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek hukuki sorunlar, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Kira bedelinin ödenmesine etki eden özel durumlar, birinci bölümde ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, kiracının kira bedelini ödemede hangi hallerde temerrüde düşeceği ve genel olarak temerrüdün sonuçları incelenmiştir. Kiracının, kira bedellerini ödememesi durumunda, kiraya verenin sahip olduğu teminat imkanları da son bölüm olan üçüncü bölümde incelenmiştir.

Description

The subject of this study is the legal issues that result from the nonexecution of tenants? obligation of rent payments. The study consists of three sections. Section 1 includes the special cases that effect the rent payments. Section 2 includes the cases in which a tenant defaults in case of nonexecution of the obligation of rent payment and broadly, the results of default. And, lastly, section 3 includes the warranty options a houseowner has in case of the nonexecution of the rent payment.

Keywords

Borçlar Kanunu, Code of Obligations, Borçlu temerrüdü, Default of debtor, Hukuki sonuç, Judicial conclusion, Kira geliri, Rental income, Kira sözleşmesi, Lease agrement, Sözleşmeler, Contracts, Türk Borçlar Hukuku, Turkish Law of Obligations

Citation