Publication:
Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler ve Uygulama Örnekleri

Date
2012-07
Authors
Kırtay, Ozan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Araştırmada reklamın öneminden, tanımından ve reklamın nerelerde kullanıldığından bahsedilip; mizahın önemi, tanımı, mizah kuramları, mizahın kullanım alanları ve mizah türleri gibi çeşitli konulara değinilmiştir. Araştırma 27 Eylül 2011 Salı, 28 Eylül 2011 Çarşamba, 30 Eylül 2011 Cuma ve 1 Ekim 2011 Cumartesi günleri televizyonların prime time dönemlerindeki reklamların izlenilerek mizahi reklamların saptanmasıyla oluşturulmuştur. Çıkan sonuçlarla birlikte mizahi reklamların hangi sektörlerde kullanıldığı saptanmıştır. Mizahi reklamların hangi işlevlerle, anlatım biçimleriyle ve retorik biçimleriyle kullanıldığı; ayrıca izlenilen reklamlardan birinin edimsel, anlamsal ve retorik çözümlemesinin yapılması araştırmanın yöntemini oluşturmuştur.Araştırmada televizyonun önemi ve işlevlerinden de söz edip mizah içerikli reklamların televizyonda nasıl kullanıldığı ve hangi dilsel, görsel göstergeler kullanılarak mizahi aktarımın gerçekleştiği anlatılmıştır.
In the research the issues such as the importance and description of advertising are mentioned and where advertising is used also discussed. In addition, the importance and description of humour, humour theories, the usage and types of humour are adressed. The Research of this thesis has been generated by observing the humoruous television advertisings which were selected in prime time in September 27 (Tuesday), September 28 (Wednesday), Semtember 30 (Friday) and October 1 (Saturday) 2011. According to the results, the sectors of which these advertisings have been used are determined. The method of the research comprise the functions, expressions and rhetorical forms of the humoruous advertisings and also the pragmatic, semantic and rhetorical analysis of one of the advertisings watched. In the research the issues such as importance and functions of television are discussed. It is also analayzed how the humorous advertisings are used in televisions and by using which verbal and visual signs humor is transferred.
Description
Keywords
Reklamcılık, Mizah, Reklam, Televizyon, Anlatım Biçimi, Retorik, Görsel İleti, Advertising, Humour, Television, Expression Style, Rhetoric, Visual Message
Citation