Publication:
Mimaride Kullanılan Cam Türlerinin Aydınlatma Açısından İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Manav, Banu
Kutlu, Rana
Küçükdoğu, Mehmet Şener
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde, enerjinin etkin kullanılmasının zorunluluğu tasarımcıları yapma çevreyi sürdürülebilir mimari ve ekolojik tasarım ilkeleri doğrultusunda şekillendirmeye yönlendirmektedir. Bu süreçte, “ışığın” tasarımın etkin bir öğesi olarak kullanılması fikri ile yenilikçi ve gelişmiş günışığı stratejileri ve sistemlerinin binalarda elektrik tüketimini azaltması beklenirken, iç mekanın ışık kalitesini önemli oranda arttırması da hedeflenmektedir. Teknolojideki gelişmelerle yeni yapı malzemelerinin üretilmesi de bizi, daha esnek ve yaratıcı çözümler sunmak fikrine yaklaştırmaktadır. Son yıllarda cam teknolojilerindeki hızlı gelişim enerji korunumu açısından olumlu etkiler sağlarken, iç mekanlarda iklimsel ve görsel konfor koşullarının sağlanması, cephe tasarımı ve güneş kontrolü açısından da farklı seçenekler sunmaktadır. Bu çalışmada ele alınan gelişmiş cam teknolojileri aktif ve pasif sistemler olarak sınıflandırılmakta ve kullanım olanakları incelenmektedir.
Description
Keywords
Fiziksel Çevre Kontrolü, Diploma Projesi
Citation