Publication:
Türkiye ve Mısır' da Hazır Giyim Sektöründe Faaliyet Gösteren İki Firmanın Performans Açısından Karşılaştırılması

Date
2018
Authors
Tunçel, Jale
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Hazır giyim endüstrisi, dünya ticaretinde rekabetin en yoğun yaşandığı endüstridir. Hazır giyim endüstrisi, özellikle eğitimsiz işgücüne yüksek istihdam olanakları sağlamakta, ülkelerin tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişine zemin hazırlamaktadır. Düşük yatırım maliyetleri ile gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunların ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir yere sahiptir. 2005 yılında kotaların dünya ticaretinden kalkması ile birlikte Türkiye için önemli birer rakip haline gelen Uzakdoğu ülkelerine 2005 yılından itibaren Afrika'da belli başlı ülkeler ve özellikle Mısır ilave olmuştur. Mısır son on yılda yaptığı küresel anlaşmaların getirdiği avantajlarla dünya markalarının hazır giyim tedarik zincirindeki önemli bir halkası konumuna gelmiştir. Türkiye'de hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın, hızlı moda üreten ve pazara sunan yeteneklerinin yanında dünya çapında markalara katma değeri yüksek hızlı teslimlerle yüksek adetlerle fason üretimleri de hazır giyim ihracatında önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada Türkiye ve Mısır'da hazır giyim ihracatında faaliyet gösteren iki firmanın Dengelenmiş Kurumsal Performans Karnesi uygulamaları ve uluslararası anlaşmaların bu iki firmanın ihracat performansları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada katkılarından dolayı Türkiye İhracatçı Meclisi'ne, İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne ve sektörde faaliyet gösteren hazır giyim üretimi ve ihracatında görev alan firma yöneticilerine teşekkür ederim.
Ready made garment industry is one of the industries which consists of intense competition.Ready made garment industry provides substantial employement facilities to especially uneducated labor and it ensures opportunity of transition from agriculture society to industry society for the countries.It has great importance about decreasing economical and social problems and unemployment rate in developing countries with low investment cost.In 2005 when the quota limits are abolished in the world trade, some countries in Africa, especially Egypt, have been also added Far East countries which are important rivals for Turkey since 2005.In last ten years takes to advantages of global agreements which it has made, Egypt has been one of the most important links of the world wide brands in ready made garments supply chain management.Not only our companies which have operated in ready made garment but also the talented ones that have produced fast fashion and put it in on marketing have great importance in export business with fast deliviries to world wide known brands with high added value and with subcontract manufacturing in high amount. This study has been used with the aim of comparing two factories which have been operating in Egypt and Turkey, with international agreements which are effective in ready made garment export and Balanced Scored Card which is an important method of the both factories. I thank Turkish Exporters Asssembly, Istanbul Ready Made Garment Exporters Association and the managers who have been employed in the production and export of ready made garment for their contributions.
Description
Keywords
İşletme, Business Administration
Citation