Publication:
Operatör Yarı Gruplarının Değişmez Alt Uzayları

Date
2008-06
Authors
Kaya, Canan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada kompakt operatörlerin cebirleri ve yarı grupları incelenmiş ve bu konularla ilgili, temel olarak [7]'den olmak üzere çeşitli sonuçlara yer verilmiştir. ANAHTAR KEL?IMELER VE S öZCÜKLER: Banach uzayı, cebir, yarı grup, önkompakt küme, hemen-hemen-sıfır-güçlü operatör, spektrum.


In this thesis, algebras and semigroups of compact operators are examined, and several results on them, especially those of [7], are presented. KEY WORDS AND PHRASES : Banach space, algebra, semigroup, precompact set, quasinilpotent operator, spectrum

Description
Keywords
matematik , mathematics
Citation