Publication:
Kazak Türkçesinin yabancı bir dil olarak öğretilmesinde kullanılan "Kazak Tilin Üyreneyik" adlı eserin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-08

Authors

Yeni, Emre Berkan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Dil öğretim kitapları, dil öğretiminde kullanılan birçok materyalin arasında en temel olan ve sık başvurulan materyallerdir. Bu nedenle bu kitapların hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. İlk olarak, bu eserlerin bir dili öğrenecek kişilerin o dili öğrenmekteki amaçlarına hizmet etmeleri gerekir. Kazak Türkçesi, Kazakistan'ın egemenliğini ilan ettiği günden itibaren dünya dilleri arasındaki yerini hızla almıştır. Çeşitli ülkelerden birçok insan Kazak Türkçesini öğrenmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Kazakistan'ın devlet politikası olarak Kazak kültürünü korumak ve tanıtmayı desteklemesi de Kazak Türkçesine duyulan ilgiyi arttırmıştır. Kazak Türkçesinin yabancı bir dil olarak öğretilmesi, Kazakistan'ın gelişmesine bağlı olarak giderek yaygınlaşmıştır. Bu da basılı materyal talebini arttırmış, Kazak Türkçesi öğretmek için hazırlanan birçok kitap yayımlanmıştır. Bu tez çalışmasında, Kazak Türkçesinin yabancı bir dil olarak öğretilmesinde kullanılan Kazak Tilin Üyreneyik adlı eseri dil öğretim metodları ve Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne uygunluğu açısından incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kazak Türkçesi, Yabancı Dil Öğretimi, Dil Öğretme Kitapları, Dil Öğretme Yöntemleri
Language teaching books are the most basic and commonly used materials in language teaching. Therefore, there are many significant matters that should be considered in their writing process. Above all else, they should serve the purpose of the language learners' purpose of the learning that language. Kazakh Turkish quickly gained its place between well-known languages of the world after Kazakhstan's decleration of independence. People from different countries are doing various activities to learn Kazakh Turkish. The public attention to Kazakh Turkish increased with the Kazakh Government's policy to protect and present Kazakh culture. Teaching Kazakh Turkish as a foreign language has been extended according to Kazakhstan's development. Therefore, the demand of printed material is increased and numerious books has been written and published to teach Kazakh Turkish. In this thesis, we tried to analyse the book called "Kazak Tilin Üyreneyik" that used in teaching Kazakh Turkish as a foreign language by the terms of the language teaching methods and Common European Framework of Reference for Languages. Keywords: Kazakh Turkish, Foreign Language Teaching, Language Teaching Books, Language Teaching Methods

Description

Keywords

Ders Kitapları, Textbooks, Dil Öğretimi, Language Teaching, Kazakça, Kazakh Language, Yabancı Dil Öğretimi, Foreign Language Learning

Citation