Publication:
Sanal Para Bitcoin

Date
2014-07
Authors
Sönmez, Asuman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, 2009 yılında ilk işlemini gerçekleştiren bilgisayar algoritmalarıyla tasarlanmış Bitcoin, son iki yılda önemli kullanıcı kitlesi yakalayarak, talebini artırmış, piyasa değerini hızla yükseltmiş online bir satın alma birimi ya da sanal para olarak tanımlanabilir. İsminin gerçekliği bile şüpheli anonim bir kişi tarafından aktif hale getirilen sistemde bir devlet, merkez bankası gibi klasik para birimlerinin sahip oldukları otoriteler ve garantörler yer almadığı gibi denetim de söz konusu değildir. İşlemler network üzerinde direkt olarak iki taraf arasında herhangi bir aracı kurum olmaksızın gerçekleştirildiğinden maliyeti yok denecek kadar azdır. Sözkonusu durum herhangi bir devlet otoritesinin kontrol ve sorumluluğunun olmamasından doğabilecek handikapları da içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte sistemin birçok disiplini bir araya getirerek çalışan bir yapıya sahip olması disiplinlerarası işbirliği ile ne gibi yeniliklerin ortaya çıkabileceğinin görülmesi açısından öneme sahiptir. Bu çalışmada; Bitcoin’in doğuşu, özellikleri, Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve ekonomisi içindeki yeri, işleyiş yöntemi araştırılmış, yeni sanal para birimi ile ilgili mevcut durum analizi yapılmıştır.
Description
Keywords
Bitcoin, Sanal / Elektronik para, Virtual / Electronic money
Citation