Publication:
Google's localization strategy in marketing communication techniques by using Doodle: Doodle examples in Turkey

No Thumbnail Available
Date
2019-12
Authors
Koçak, Sevinç
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Markalar küreselleşen pazar koşulları ve değişen tüketici profilleri nedeniyle pazarlama iletişimi çalışmalarını gerçekleştirirken hem küresel hem de yerel davranarak konumlanma stratejisi benimseme eğiliminde devam etmektedirler. Küresel olan bir marka farklı ülkelerde faaliyet gösterirken ürün gamı veya hizmetinde yerelleşemediği takdirde, pazarlama iletişiminde yerelleşmeye çalışmaktadır. Hem küresel hem de yerel olma eğilimindeki söz konusu markaların (Glokal markaların) içerisinde tüm dünyada teknoloji alanında tanınan en önemli marka olan Google, pazarlama iletişimi stratejisinde Doodle uygulaması ile hem küresel mesajlar hem de yerelleşen bir imaj çizme yönünde çok önemli örnekler sergilemektedir. Bu çalışmada Google’ın Doodle uygulamaları ile küresel ve lokal tüketicilerine erişirken kullandığı teknikleri Türkiye örnekleri üzerinden İncelenmekte, sınıflanmakta ve açıklanmaktadır. Ayrıca, küresel markaların yerel tüketiciler üzerinde hem standardizasyona hem de lokalizasyona duyarlı olarak geliştirdikleri karma pazarlama çalışmalarının önemi vurgulanmaktadır. Söz konusu Doodle Türkiye örnekleriyle bağlantılı olarak Google’m vadettiği yeni iletişim yaklaşımı ve evrensel değerlere yönelik vurgulan da İncelenmektedir.


Due to globalizing market conditions and changing consumer profiles, brands continue to tend to adopt a positioning strategy by acting both globally and locally while conducting their marketing communication efforts. A global brand operates in different countries and tries to localize in marketing communication if it cannot be localized in its product range or service. Google - which is one of the most prominent brand in the world in terms of technology among the mentioned brands (Glocal brands)- shows very important examples in its marketing communication strategy in terms of both global messages and localizing image by Doodle applications. In this study, Google's Doodle practices and techniques that were used when accessing global and local consumers are explored through the example of Turkey, it is classified and described. In addition, the importance of mixed marketing efforts developed by global brands sensitive to both localization and standardization on local consumers is emphasized. As a result, communication approaches and universal values of Doodle Google is examined by the case of Turkey.

Description
Keywords
Pazarlama İletişimi , Halkla İlişkiler , İletişim , Marka Yönetimi , İtibar Yönetimi , Marketing Communication , Public Relations , Communication , Brand Management , Reputation Management
Citation