Publication:
Uşak kent merkezi tarihi sit alanında tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme önerisi

Date
2014-01
Authors
Karakozak, Sedef
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi'' adlı tezin amacı; kentin oldukça iyi korunmuş olan tarihi kent dokusunun araştırılması, kentsel sit alanı olarak belirlenmiş bölgenin analiz edilerek değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda yeni öneriler sunulup aynı zamanda kentle ilgili yeni kararlar alınmasıdır.

Description
The aim of this thesis as historycal of Usak is a well preserved area, to analyze and evalvale the case study area in reqistered historic site and to develop proposals based upon new decisions to be applied the analysis and evalvolion "Proposal for Conservasion and Rehabilitation Historycal area in Requstered Historical site of Uşak
Keywords
Kent dokusu , Urban texture , Kent kimliği , Urban identity , Kentsel koruma , Urban conservation
Citation