Publication:
Uşak kent merkezi tarihi sit alanında tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme önerisi

Thumbnail Image

Date

2014-01

Authors

Karakozak, Sedef

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi'' adlı tezin amacı; kentin oldukça iyi korunmuş olan tarihi kent dokusunun araştırılması, kentsel sit alanı olarak belirlenmiş bölgenin analiz edilerek değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda yeni öneriler sunulup aynı zamanda kentle ilgili yeni kararlar alınmasıdır.

Description

The aim of this thesis as historycal of Usak is a well preserved area, to analyze and evalvale the case study area in reqistered historic site and to develop proposals based upon new decisions to be applied the analysis and evalvolion "Proposal for Conservasion and Rehabilitation Historycal area in Requstered Historical site of Uşak

Keywords

Kent dokusu, Urban texture, Kent kimliği, Urban identity, Kentsel koruma, Urban conservation

Citation