Publication:
Kurum imajı ve lider etkileşimi: Sivil toplum kuruluşları örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Kilik, Metin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde kurumlar, ilk olarak kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanmaktadır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştiren araç ise kurum kimliğidir. Kurum kimliğinin oluşmasını sağlayan durum ise kurum imajıdır. Son yıllarda yeni kurum ve kuruluşların, ?Kurum İmajı? kavramına verdiği önem giderek artmaktadır. Son yıllarda grafik sanatlarda ve reklamcılık alanında bu yönde görülen başarılı gelişmeler, dünya ile bütünleşme çabaları ülkemizde de başarılı kurumsal uygulamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal uygulamaların yapılması ve yönlendirmesinde sorumluluk lider ya da yöneticilere düşmektedir. Türkiye'de önemi daha yeni anlaşılan ?kurumsal imaj ve lider etkileşimi? kavramı bu nedenle araştırılma değerine sahiptir. Bu bağlamda çalışmada Sivil Toplum Kuruluşları kapsamında AKUT(Arama Kurtarma Derneği) örneklemine yer verilmiştir. Bu araştırmaya, STK'larda kurum imajına gerekli önem verilip verilmediği, liderler ya da yöneticiler aracılığıyla kurum imajının yansıtılıp yansıtılmadığın amaç edinilmiştir.
Description
Today, institutions, first in front of people They are widely perceived images. If direct communication with the public institutions that perform vehicle ID. The image of the institution's corporate identity, to create such status. In recent years, new institutions and organizations, "Corporate Image," an increasing emphasis on the concept. In recent years, successful developments in this direction in the field of graphic arts and advertising world, with the integration efforts of enterprise applications permit one to succeed in our country. Made or the managers of enterprise applications and the guidance of the responsibility falls leader. Beginning to be understood in Turkey, the importance of "corporate image, and leading the interaction," so the investigation has a value of the concept. In this context, the scope of study of acute non-governmental organizations (Search and Rescue Association) are given in the sample. In this research, the necessary importance to the image of the institution decides not NGOs, leaders or managers to aim at is not reflected through the reflected image of the institution.
Keywords
Kurum imajı, Corporation image, Kurumsal kimlik, Corporate identity, Liderlik, Leadership, Sivil toplum örgütleri, Nongovernmental organizations, Yöneticiler, Managers
Citation