Publication:
Endüstri 4.0 Vizyonu Ve Üretim Süreçlerine Getirdiği Verimlilik

Date
2020
Authors
Bilişik, Murat Taha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek ya da büyümek için sürekli gelişen üretim ve yönetim yöntemlerini yakından takip etmelidirler. Üreticiler açısından olayı değerlendirdiğimizde bu işletmelerin yakından takip edilmesi gereken en önemli konu ise endüstriyel devrimlerdir. Çünkü endüstriyel devrimler işletmeler için kırılma noktası olup, bu kırılma noktalarına ayak uydurabilen işletmeler varlığını sürdürür ve hatta büyürken, bu devrime ayak uyduramayıp demode kalan işletmeler ise ciddi manada küçülmekte hatta yok olmaktadır. Yaşadığımız dönem yeni bir endüstriyel devrimin gerçekleşmekte olduğu bir dönemdir ve kronolojik olarak sıraladığımızda 4. Nesil endüstriyel devrim olarak adlandırılmakta olan bir diğer adıyla da Endüstri 4.0 ‘dır. Teknolojide yaşanan gelişmelerin üretim bantlarında etkin bir biçimde kullanarak üretim planları ve süreçlerinin tamamen inovatif olarak değiştirilmesi endüstriyel devrim olarak tanımlanmaktadır Çalışmada üretim süreçlerinde yer alan verimlilik hesapları kullanılmış olup, ısıtma grubu ürünleri üreten global bir firmanın Avrupa’da yer alan üç fabrikasında Endüstri 4.0 ‘a geçiş süreçleri incelenmiş Endüstri 4.0 öncesi ve sonrası üretim hatlarına toplam verimlilikleri hesaplanmıştır. Sonuç kısmında Endüstri 4.0’ın getirdiği bu sayısal verimlilik değerleri kıyaslanarak tartışılmış ve değerlendirilmiştir.
Business must track slosely production and process management methods because of todays hard competitive environment in order to survive and then grow. As we consider this situationby manufacturers sie, the most important issue is monitoring industrial revolutions tightly. Industrial revolutions can be described as breaking points; so the manufacturers that adjust theirselves to a new environment keep alive an deven expend while outdated ones disappearing from the industry. A new industrial revolution is taking place in these days called Industry 4.0 which is classified 4th Generation in chronogical order. Developing production plans and processes innovatively by using the advance in technological field through production line effectively is defined industrial revolution. In this study, three different factories of a global company which produces were evaluated and their total productivity was calculated before and after Industry 4.0 with using basic productivity calculation methods. In the conclusion part, the numerical efficiency values of Industry 4.0 were compared and discussed and evaluated.
Description
Keywords
Endüstri 4.0, Verimlilik, Üretim Yönetimi, Üretim Süreçleri, Üretimde Verimlilik, Industry 4.0, Productivity, Production Management, Üretim Süreçleri, Üretimde Verimlilik, L60, L68, O14
Citation