Yayın:
Arab Spring and analysis of Arab Spring in Turkey over Gezi Park events

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Kaçaker, Kadir
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
"Gezi Parkı Olayları Türkiye'nin Arap Baharı Mıdır?" sorunsalına cevap aradığım tezimin ilk bölümünde, bahsi geçen gösterilerin içeriklerine bağlı olarak sosyal hareketler kavramının içeriğini tartıştım.Tezimin ikinci bölümünde ise, Arap Baharı olarak tabir edilen ancak şahsi fikrime göre "Arap Uyanışı" gösterileri olarak tabir ettiğim olayların içeriğini tartıştım. Protestolar sırasında "Yasemin, Facebook Devrimi" vb. adlarla anılan eylemlerin neden devrim olarak nitelendirilmemesi ve "Arap Uyanışı" gösterileri olarak tabir edilmesi gerektiğinin sebeplerini açıklamaya çalıştım. "Arap Baharı Nedir" başlıklı bu bölümün sonrasındaki bölümde Arap Uyanışı olaylarını hazırlayan etmenleri belirttim. Ardından bu konuya bağlı olarak bölümün alt başlıklarında bahsi edilen protestolar sonucunda yönetimin değiştiği Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de yaşanan olayları anlattım. Tezimin üçüncü bölümünün ilk kısmında "Gezi Parkı Olayları Nedir?" başlığı altında Türkiye'de 2013 yılının Mayıs ayı sonlarında görülen olayları aktardım. Gerçekleşen bu gösteriler sırasında yaşananları günü güne aktarmaya çalışmanın yanında Gezi Parkı Olayları'nın içeriğine dair yapılan yorumları belirttim. Bu bölümün alt başlıklarında ise tezimde sorusuna cevap aramak için Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de yaşanan Arap Uyanışı gösterileri ile Gezi Parkı protestolarını amaçları açısından karşılaştırmaya çalıştım. Dolayısıyla bu konuya bağlı olarak söz konusu gösterileri nedenleri, eylemcilerin talepleri, katılan kitleleri, yöntemleri, etkileri bakımından değerlendirdim. Sonuç bölümünde ise, incelediğim Arap Uyanışı eylemleri ile Gezi Parkı Olayları'nın ele aldığım konuları analiz ettiğimde ulaştığım "Gezi Parkı Olayları Türkiye'nin Arap Baharı Değildir" düşüncesine bağlı açıklamaları ifade ettim.
Açıklama
I discussed the content of social movements according to these protests, in the first chapter of my thesis in which I searched the answer of 'Is Gezi Park actions Turkey's Arab Spring?' In second chapter of my thesis, I disputed the implied the events as "Arab Spring" but I personally name as Arab Awakening. I tried to explain the reasons of why these so called 'Jasmin, Facebook Revolution' etc. actions were not defined as a revolution and they should be called as 'Arab Awakening' actions. In the following chapter after this 'What is Arab Spring?' chapter, I defined the factors preparing Arab Awakening actions. Afterwards depending upon this subject, I explained the events experienced in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen in which the management changes were achieved as the result of these mentioned actions. In the first part of third chapter, I conveyed the events developed in Turkey on the last days of May 2013 under the title of 'What are Gezi Park actions?' I not only tried to convey the events day by day but also specified the comments made on the contents of Gezi Park actions. In the subtitles of this chapter, I struggled to compare the Arab Awakening actions in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen and Gezi Park protests in terms of their goals to look for an answer to the question of my thesis. Accordingly, depending on this subject I evaluated these demonstrations in terms of their reasons, the demands of the protestors, the masses participated, methods and effects. In the conclusion part, I stated the explanations subjected to the decision of 'Gezi Park actions are not Turkey's Arab Spring' by means of information. I reached analyzing the subjects related to Arab Awakening actions and Gezi Park actions.
Anahtar kelimeler
Arap Baharı, The Arab Spring, Eylem, Action, Gezi Parkı, Gezi Park, Sosyal hareketler, Social movements
Alıntı