Publication:
Kalsiyum Mineralinin Obezite Üzerine Etkisi

Date
2019-10
Authors
Batar, Nazlı
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Amaç: Bu çalışma, yarım yağlı ve tam yağlı süt ürünleri ile zenginleştirilmiş zayıflama diyetlerinin, obez bireylerde ağırlık kaybı, bel-kalça çevresi, vücut yağı oranı ve yağsız vücut kitlesindeki değişiklikleri saptamak amacıyla yapılmıştır. M etod: Bu araştırma Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniğine zayıflama amacıyla başvuran 45 kadın üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya herhangi bir sağlık problemi olmayan ve beden kütle indeksi (BKÎ) >25 kg/m2 olan kişiler dahil edilmiştir. Gebe, emzikli bayanlar, Tip 1 veya tip 2 DM tanısını almış olanlar, zayıflamaya yönelik ilaç kullananlar, endokrin, hepatik, renal bir hastalığı olanlar çalışma grubuna alınmamıştır. Bu araştırmada, kadınlar 15’erli üç gruba ayrılmış ve üç ayrı diyet uygulamışlardır, l.grup: 1600 kkal 500 mg kalsiyum minerali içeren zayıflama diyeti (%55 karbonhidrat, %15 protein, %30 yağ ), 2.grup: 1600 kkal 1000 mg kalsiyumlu (%52 karbonhidrat, %19 protein, %29 yağ) yarım yağlı süt ürünleri içeren zayıflama diyeti 3.grup: 1600 kkal 1000 mg kalsiyumlu (%46 karbonhidrat %17 protein, %37 yağ) tam yağlı süt ürünleri içeren zayıflama diyeti uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin genel özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, aktivite durumlarını belirlemek amacıyla oluşturulan anket formu diyetisyen eşliğinde doldurulmuştur. Kişilerin günlük kalsiyum tüketimi, 3 günlük besin tüketim kaydı ( 2 hafta içi, 1 hafta sonu) alınarak belirlenmiştir. Bulgurlar: Kalsiyum ile zenginleştirilmiş zayıflama diyetleri uygulayanların BKÎ, bel-kalça çevrelerindeki azalmada istatistiksel olarak anlamlılık elde edilmiştir. Tam yağlı süt ürünleri ile kalsiyumdan zenginleştirilmiş zayıflama diyeti uygulayanlarda (3.grup) yağsız vücut kütlesindeki artış ve vücut yağı yüzdesindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Zayıflama diyetlerinin kalsiyum ile zenginleştirilmesinin ağırlık kontrolüne yardımcı olabileceği düşünülerek böyle bir çalışma planlanmış ve çalışma sonucunda tam yağlı süt ürünlerinin ağırlık kontrolünde daha etkin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum da Whey proteini ile ACE’nin baskılanması sonucu antiobezite etkisini ile açıklanabilir.
Introduction: This research is earned out for determining the changes in the weight loss; waist­hip diameters; fat rates and the lean body mass when the diets, enriched with whole milk products and semi-skimmed milk products are preferred. Method: This research is carried out with 45 women who admitted to Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Diet policlinic for loosing weight with no health issues and 2 whose body mass index is over 25 kg/m . Pregnant women, people with the diagnose of type 1 or type 2 DM, the ones with an endocrine, hepatic or renal disorder or taking drugs to loose weight are excluded from this study. The individuals are divided into three groups of 15 for three different diets to apply. The first group is planned with a diet of 1600 kcal with 400-500 mg calcium(%55 carbohydrates,%15 proteins, %30 fat). The second group is planned with a diet of 1600 kcal including 1000 mg calcium(%52 carbohydrates, %19 protein and %29 fat). The third group is planned with a diet of 1600 kcal including 1000 mg calcium (%46 carbohydrates, %17 protein, %37 fat) and whole milk products. The questionnaire for the general characteristics, eating habits, daily activity properties of the individuals are filled under dietitian supervision. Daily intake of calcium is calculated with three days fair average(l weekend and 2 weekdays). Results: As the result of this study it’s seen that there is a significant difference in reduction of body mass index, body fat and waist-hip diameter in individuals who complied with the diet, enriched with calcium. In addition to this it is shown that the increase in lean body mass is significantly different at whom the diet, enriched with whole milk products are preferred. Conclusion: It was concluded that the enrichment of the weight loss diets with calcium could help control the weight and such a study was planned. This can be explained by the antiobesity effect due to the suppression of ACE by Whey protein.
Description
Keywords
Kalsiyum, Obezite, Ağırlık Kontrolü, Calcium, Obesity, Control of Weight
Citation