Publication:
2000 sonrası İstanbul'da sanat piyasasını yönlendiren etmenler

Date
2013-01
Authors
Sağbaş, Şöhret
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tezde, İstanbul'daki plastik sanatlar piyasasının 2000 sonrasındaki durumu ele alınmıştır. Plastik Sanatların, günümüz koşullarında bir piyasa halini alması, küresel sanata adaptasyonu ile birlikte piyasa aktörlerinin revizyonları üzerinde durulmuştur. Güncel sanatın, İstanbul sanat piyasalarını ne ölçüde ve nasıl etkilediği, bu etki sonucunda İstanbul sanat piyasasına yön veren müzayede evleri, sanat galerileri, sanat fuarları, bienaller, müzeler, koleksiyonerler, küratörler, sanatçılar, sanat kurum/dernek/birlikleri vb aktörlerin durumları analiz edilmiştir.
Description
In this thesis, the state of plastic arts in Istanbul after the year 2000 is examined. Furthermore, the plastic art is also discussed with respect to becoming a market in today?s condition, adaptation to the global art and the revision of market actors. How much and how the actual art affect the Istanbul Art market, and with this effect the situation of actors directing the Istanbul Art market, like auction houses, art galleries, art fairs, biennials, museums, collectors, curators, artists, art institutions / associations / unions, etc. are also analyzed.
Keywords
Fuarlar, Fairs, Koleksiyonculuk, Collecting, Modern Sanat Sergileri, Modern Art Exhibition, Müzayede Evleri, Alletion House, Müzeler, Museums, Plastik Sanatlar, Plastic arts, Sanat Galerileri, Art Galleries, Sanat İşletmeciliği, Arts Management, Sanat Müzeleri, Art Museums
Citation