Publication:
E-Gümrük Uygulamasının Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Ticarete Etkisi

Date
2014-10
Authors
Dereli, Deniz Dilara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uluslararası ticarete konu eşyanın tabi olduğu birçok işlem ve uygulama ticari hayatın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Gümrük idarelerinin kontrolündeki uygulamalar pek çok bilgi ve belgeyi gerekli kılmakta, bu bilgi ve belgelerin hazırlanması, sunulması, ilgili işlemlerin sürdürülmesi ve tamamlanması emek ve zaman maliyetlerini yükseltmektedir. Ticari hayatta etkinlik sağlanmasına yönelik olarak başlatılan e-gümrük uygulaması ile ticaretin kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. Türkiye’de, uluslararası ticaretin en uzun süren ayağını oluşturan gümrük işlemleri için Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında başlatılan e-gümrük uygulaması ile geleneksel yöntemler terk edilmiş ve elektronik uygulamalara geçilmiş, dış ticaret hacminin arttırılması ve dış ticarette etkinlik sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada e-gümrük uygulamasının AB ile yapılan ticarette yapısal bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir.
Description
Keywords
Gümrük Birliği, E-Gümrük Uygulaması
Citation