Publication:
Roma Hukukunda Alım Satım Emptıo Vendıtıo Sözleşmesinde Satıcının Hukuki Ayıplardan Evıctıo Sorumluluğu

No Thumbnail Available
Date
2013-09
Authors
Mındız, Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hukuki ayıp, malın hukuki durumunda mevcut olan bir düzensizlik sebebiyle, o mal üzerinde üçüncü bir kişi tarafından ayni hak iddiasında bulunulmasıdır. Roma Hukuku’na göre, satıcının hukuki ayıplardan sorumluluğu ayıbın ortaya çıkmasından itibaren değil, malın üçüncü bir kişi tarafından zapt (eviction) edildiği andan itibaren başlardı. Zira satıcı, mülkiyeti değil rahat zilyetliği sağlamakla mükellefti. Çalışmamızda satıcının, malın zapt edilmesi halindeki sorumluluğunun Roma Hukuku’ndaki gelişim evreleri üzerinde durulacaktur.

Description
Keywords
Zapt (eviction), Actio Auctoritas, Stipulatio Habere Licere-Stipulatio Duplae, Actio Empti
Citation