Publication:
Hasan Ali Toptaş'ın hikâyeleri üzerine bir inceleme

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Aracı, Emre

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüz Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş, edebiyatımıza kazandırdığı hikâyeleriyle hem kendi sanat hayatının duraklarını hem de Türk hikâyesinin bulunduğu noktayı göstermiştir. İlk hikâye kitabının yayımlandığı 1987 yılından bugüne farklı zamanlarda kaleme aldığı kırk hikâyenin ortak bir noktası vardır. Her bir hikâye, hikâye sanatının hem içerik hem de yapı unsurlarına getirdiği özgün bakış açısının ürünü olur. Modern bireyi merkeze alan Toptaş; bireyin kendisine ve çevresine yabancılaşmasını, var oluş problemlerini, taşra-kent ilişkisini, geçmiş, şimdi ve gelecekteki yansımalarını konu edinir hikâyelerinde. Bu noktada yazar, farklı zamanlarda yayımladığı hikâye kitaplarında toplumcu gerçekçi çizgiden postmodern anlatıya kadar birçok farklı kulvarda gezdirir kalemini. Bu gezintilerin en önemli yanını ise Toptaş dili ve üslubu oluşturur. Çalışmamızda, Hasan Ali Toptaş'ın bu anlayışlarla kaleme aldığı yayımlanmış olan üç farklı hikâye kitabındaki kırk hikâyesi içerik ve yapı unsurları bakımından değerlendirilmiştir.
Hasan Ali Toptaş, who is an important name of contamporary Turkish literature, with the stories that he gave to Turkish literature he showed both his art life's progress and the point of Turkish novella. From 1987 to today, which is the year of his first publishing, he wrote forty different stories in different times and there is a common point of each story. Each story, is the product of the unique point of view for the content and construction matters of the story of art. In Toptaş's stories, the modern individual is always at the center and he writes about the alienation of the individual, the existentialist problems, the relationship between countryside and the city and the reflection of past, present and future. At this point, writer, which is published in different times, he travels around the socialist realist writing to postmodern relation in his story. The most important side of these journeys is Toptaş's language and style. This study will analyze the Hasan Ali Toptaş's forty different stories in three books with his understanding of content and construction matters.

Description

Keywords

Postmodernizm, Birey, Tema, Yapı, Türk Edebiyatı, Hikâye, Postmodernism, Individual, Theme, Structure, Turkish Literature, Story

Citation